Nya verktyg för bättre munhälsa

I juni år 2020 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida ett stöd till verksamheter som möter personer med demenssjukdom, både de som bor i särskilt boende och de som bor hemma och har hemtjänst. Detta eftersom man har sett att personer med demenssjukdom riskerar att få sämre munhälsa, och därför...

Nyheter

Munvårdsombud vid varje äldreboende föreslås

Sveriges Tandläkarförbund föreslår munvårdsombud vid alla äldreboenden. Förbundets kurs ska ge dem spetskompetens för munvård i äldreomsorg.

Nyheter

Bättre munhälsa för dementa

Munhälsan ska förbättras hos kvinnor och män med demenssjukdom. Socialstyrelsen ska ta fram och sprida ett stöd för munhälsoinsatser.

Nyheter

Fler tandhygienister anställs av kommuner

Folktandvården Västra Götaland satsar 2,8 miljoner om året på tandhygienister som ska anställas på deltid av kommuner. Projektet pågår 2018 till 2020.

Nyheter

Andelen äldre som sällan går till tandläkaren minskar

Fler av de äldre i Norge och Sverige går regelbundet till tandläkaren på kontroller, visar ny forskning.

Forskning

Viktigt hålla koll på patienternas mediciner

Andelen äldre patienter ökar och därmed också antalet patienter med en lång medicinlista. Detta ställer höga krav på tandvården. Övertandläkare Wivi-Anne Sjöberg reder ut de vanligaste riskerna.

Okategoriserade

”Tidigare insatser kan rädda äldres tänder”

Att tänka profylaktiskt är grundläggande inom svensk tandvård, men äldretandvård är ett undantag.

Forskning

Sjuksköterskor får utbildning i äldretandvård

En kurs i oral hälsa för sjuksköterskor startar vid Karlstads universitet nästa termin.

Nyheter

Tandvårdsstöd når inte ut till de äldre

Få äldre använder de särskilda tandvårdsstöd som finns. Det visar en rapport från Myndigheten för vårdanalys.

Nyheter

Han vill att tandläkare tar del i äldrevården

Idealet vore ett samarbete med vården där tandläkare och tandhygienist ingår i ett team kring patientens vård och behandling, enligt Yngve Gustafson, tv-profil och professor i geriatrik.

Okategoriserade

Experten: ”Många äldre tappar kontakt med tandvården”

Pia Skott är tandläkare i folktandvården och klinikchef för medicinsk tandvård på Stockholms sjukhem. Överlag instämmer hon i Yngve Gustafsons resonemang.

Okategoriserade

Uppdrag: att minnas de glömda äldre

– De som verkligen har behov av tandvård glöms ofta bort, säger Terje Persson, tandläkaren som ska utveckla gerodontologin i Uppsala län.

Okategoriserade

Här står de äldre i fokus

De äldre blir sedda på Akademiskt centrum för äldretandvård. Medicinsk tandvård, forskning och undervisning får plats under samma tak.

Okategoriserade

Sköra äldre tappar kontakt med tandvården

Det finns ett tydligt samband mellan dålig munhälsa och att äldre tappar kontakten med tandvården. Det visar studien ”Skör och äldre – vad händer med tänder?”

Nyheter

Hög fluorhalt i tandkrämen stoppar karies hos äldre

Det är bättre att förebygga och stoppa kariesangreppen än att göra ingrepp i sköra äldres tänder.

Okategoriserade

Äldres munnar glöms bort

– Man glömmer alltför ofta bort munnen vid biståndsbedömningar, säger Gunilla Klingberg, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund, i en intervju i P1-morgon idag.

Nyheter

Biståndsbedömare missar ofta äldres munhälsa

Kunskaperna om äldres tandvårdsbehov brister bland kommunernas biståndsbedömare. Och bristerna har på flera punkter förvärrats.

Nyheter

Standarder tas fram för vård av de mest sjuka äldre

Standarder för kvalitet inom äldreboenden och hemtjänsten tas fram.

Nyheter

Periimplantit ett växande problem

Var femte patient som får tandimplantat väntas få periimplantit inom tio år.

Nyheter

Ett lyft för äldretandvården

Taklyft är ett lyft för Ingvor Rönnlund. Utan den skulle det vara svårt att behandla många patienter.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons