Nya verktyg för bättre munhälsa

I juni år 2020 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida ett stöd till verksamheter som möter personer med demenssjukdom, både de som bor i särskilt boende och de som bor hemma och har hemtjänst. Detta eftersom man har sett att personer med demenssjukdom riskerar att få sämre munhälsa, och därför...

Nyheter

Munvårdsombud vid varje äldreboende föreslås

Sveriges Tandläkarförbund föreslår munvårdsombud vid alla äldreboenden. Förbundets kurs ska ge dem spetskompetens för munvård i äldreomsorg.

Nyheter

Bättre munhälsa för dementa

Munhälsan ska förbättras hos kvinnor och män med demenssjukdom. Socialstyrelsen ska ta fram och sprida ett stöd för munhälsoinsatser.

Nyheter

Fler tandhygienister anställs av kommuner

Folktandvården Västra Götaland satsar 2,8 miljoner om året på tandhygienister som ska anställas på deltid av kommuner. Projektet pågår 2018 till 2020.

Nyheter

Andelen äldre som sällan går till tandläkaren minskar

Fler av de äldre i Norge och Sverige går regelbundet till tandläkaren på kontroller, visar ny forskning.

Forskning

Viktigt hålla koll på patienternas mediciner

Andelen äldre patienter ökar och därmed också antalet patienter med en lång medicinlista. Detta ställer höga krav på tandvården. Övertandläkare Wivi-Anne Sjöberg reder ut de vanligaste riskerna.

Material och metod

”Tidigare insatser kan rädda äldres tänder”

Att tänka profylaktiskt är grundläggande inom svensk tandvård, men äldretandvård är ett undantag.

Forskning

Sjuksköterskor får utbildning i äldretandvård

En kurs i oral hälsa för sjuksköterskor startar vid Karlstads universitet nästa termin.

Nyheter

Tandvårdsstöd når inte ut till de äldre

Få äldre använder de särskilda tandvårdsstöd som finns. Det visar en rapport från Myndigheten för vårdanalys.

Nyheter

Han vill att tandläkare tar del i äldrevården

Idealet vore ett samarbete med vården där tandläkare och tandhygienist ingår i ett team kring patientens vård och behandling, enligt Yngve Gustafson, tv-profil och professor i geriatrik.

Material och metod

 

Experten: “Många äldre tappar kontakt med tandvården”

Pia Skott är tandläkare i folktandvården och klinikchef för medicinsk tandvård på Stockholms sjukhem. Överlag instämmer hon i Yngve Gustafsons resonemang.

Material och metod

Uppdrag: att minnas de glömda äldre

– De som verkligen har behov av tandvård glöms ofta bort, säger Terje Persson, tandläkaren som ska utveckla gerodontologin i Uppsala län.

Material och metod

Här står de äldre i fokus

De äldre blir sedda på Akademiskt centrum för äldretandvård. Medicinsk tandvård, forskning och undervisning får plats under samma tak.

Okategoriserade

Sköra äldre tappar kontakt med tandvården

Det finns ett tydligt samband mellan dålig munhälsa och att äldre tappar kontakten med tandvården. Det visar studien ”Skör och äldre – vad händer med tänder?”

Nyheter

Hög fluorhalt i tandkrämen stoppar karies hos äldre

Det är bättre att förebygga och stoppa kariesangreppen än att göra ingrepp i sköra äldres tänder.

Okategoriserade

 

Äldres munnar glöms bort

– Man glömmer alltför ofta bort munnen vid biståndsbedömningar, säger Gunilla Klingberg, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund, i en intervju i P1-morgon idag.

Nyheter

Biståndsbedömare missar ofta äldres munhälsa

Kunskaperna om äldres tandvårdsbehov brister bland kommunernas biståndsbedömare. Och bristerna har på flera punkter förvärrats.

Nyheter

Standarder tas fram för vård av de mest sjuka äldre

Standarder för kvalitet inom äldreboenden och hemtjänsten tas fram.

Nyheter

Periimplantit ett växande problem

Var femte patient som får tandimplantat väntas få periimplantit inom tio år.

Nyheter

Ett lyft för äldretandvården

Taklyft är ett lyft för Ingvor Rönnlund. Utan den skulle det vara svårt att behandla många patienter.

Nyheter

 

Regeringen satsar på Senior alert

De som använder kvalitetsregistret Senior alert, där oral hälsa nu ingår, får många miljoner i år.

Nyheter

 

Ge de äldre patienterna mer tid

Ha inte för bråttom med äldre patienter. Det är Gunilla Nordenrams råd. Hon är pensionerad docent med inriktning på gerodonti och medicinsk etik.

Artikelserier

 

Apikal parodontit – behandla eller inte behandla?

Apikal parodontit är relativt vanligt hos äldre patienter. När är det acceptabelt att inte behandla?

Artikelserier

Bättre munhälsa för sjuka äldre

Kvalitetsregistret Senior alert motverkar undernäring, fall och trycksår hos äldre. Nu ska även dålig munhälsa förebyggas med hjälp av registret.

Nyheter

“Äldre har inte råd med tandvård”

Tandvården ska vara en del av hälso- och sjukvården och ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd, anser Gunvor Petersson.

Nyheter

Hittelön för god äldrevård

Projektet får sammanlagt 3,75 miljarder kronor i skattepengar under de kommande fyra åren för att förbättra vården för de mest sjuka äldre. Projektgruppen, under ledning av Eva Nilsson Bågenholm, ny äldresamordnare på socialdepartementet, arbetar med att definiera vad vården ska uppnå, eller hur det ska uppnås. Sedan ska lyckad vård få extra pengar från projektet....

Okategoriserade

 

Hittelön till god äldrevård

Var får de mest sjuka äldre riktigt bra vård? Regeringen satsar flera miljarder kronor i "hittelön". Eva Nilsson Bågenholm, ny äldresamordnare på socialdepartementet, leder skattjakten.

Nyheter

Upptäck mer

  • Covid-19
  • Nordiskt tema
  • Riksstämman
  • Senaste nytt
  • Tandvårdsutredningen

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons