Nya verktyg för bättre munhälsa

I juni år 2020 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida ett stöd till verksamheter som möter personer med demenssjukdom, både de som bor i särskilt boende och de som bor hemma och har hemtjänst. Detta eftersom man har sett att personer med demenssjukdom riskerar att få sämre munhälsa, och därför...

Nyheter

Munvårdsombud vid varje äldreboende föreslås

Sveriges Tandläkarförbund föreslår munvårdsombud vid alla äldreboenden. Förbundets kurs ska ge dem spetskompetens för munvård i äldreomsorg.

Nyheter

Bättre munhälsa för dementa

Munhälsan ska förbättras hos kvinnor och män med demenssjukdom. Socialstyrelsen ska ta fram och sprida ett stöd för munhälsoinsatser.

Nyheter

Här står de äldre i fokus

De äldre blir sedda på Akademiskt centrum för äldretandvård. Medicinsk tandvård, forskning och undervisning får plats under samma tak.

Okategoriserade

Biståndsbedömare missar ofta äldres munhälsa

Kunskaperna om äldres tandvårdsbehov brister bland kommunernas biståndsbedömare. Och bristerna har på flera punkter förvärrats.

Nyheter

”Tandvård bedöms inte av biståndsbedömare”

Tandvård är hälso- och sjukvård. Det är inte kommunernas biståndsbedömare som ska avgöra när äldre behöver uppsökande och nödvändig tandvård, enligt Maria Larsson, barn- och äldreminister.

Okategoriserade

Periimplantit ett växande problem

Var femte patient som får tandimplantat väntas få periimplantit inom tio år.

Nyheter

Ett lyft för äldretandvården

Taklyft är ett lyft för Ingvor Rönnlund. Utan den skulle det vara svårt att behandla många patienter.

Nyheter

”Äldre har inte råd med tandvård”

Tandvården ska vara en del av hälso- och sjukvården och ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd, anser Gunvor Petersson.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons