Rökare svarar sämre på parodontal behandling
”Rökare hade 2,5 gånger högre risk att svara dåligt på behandlingen jämfört med icke-rökare”, säger Aorra Naji. Foto: Colourbox

Rökare svarar sämre på parodontal behandling

Forskning 9 mar 2020
Dela artikeln
Trots att rökarna var yngre vid behandlingstillfället än icke-rökarna, var det signifikant färre av dem som nådde behandlingsmålet för parodontal hälsa, visar ny svensk studie.

Du behöver logga in för att ta del av innehållet.

Du loggar in med ditt sexsiffriga prenumerantnummer. Detta finns i vårt nyhetsbrev, på tidningens adressetikett eller på din faktura från Tandläkartidningen.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch