Samarbetar mot organiserad brottslighet

Tandvårdsstödet 1 okt 2019
Dela artikeln
Flera år i fängelse och näringsförbud i fem år för grovt bidragsbrott och grovt bokföringsbrott. Det blev en av följderna av Försäkringskassans satsning för att bekämpa organiserad brottslighet inom tandvårdsstödet.

Delad information och samverkan mellan flera myndigheter har gett resultat. De första fängelsedomarna mot personer som systematiskt missbrukar välfärdssystemen har redan fallit.

Insatsen, som går under namnet Trollet, startade efter att man för fyra år sedan fattade misstankar om att ett antal vårdgivare hade satt i system att felaktigt och i stor omfattning begära ut pengar från tandvårdsstödet.

Den 1 oktober presenterades slutrapporten för Trollet-insatsen. Här konstateras att insatsen har lett till flera fällande domar, att framtida felaktiga utbetalningar har stoppats, och att kunskapsnivån om denna typ av brott har ökat. I rapporten finns också tio konkreta råd för att ytterligare förebygga brott mot tandvårdsstödet.

Avancerade brott

Försäkringskassan har samarbetat med elva andra myndigheter, bland annat Polisen, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket.

– Vi arbetar aktivt mot alla former av bidragsbrott, men när det gäller avancerade brottsupplägg kan det vara svårt för oss att nysta upp det på egen hand. Genom att samverka med andra myndigheter får vi tillgång till information och verktyg som vi annars inte skulle ha, säger Per Eleblad, försäkringsdirektör på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande.

Till exempel har myndigheterna kunnat samköra uppgifter i flera system, vilket ger dem bättre förutsättningar att komma åt organiserad brottslighet.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch