Stamceller kan rädda tänder
Nelly Romani Vestman använder stamceller för att återuppbygga vävnaden i rotkanalen i omogna nekrotiska tänder hos barn.

Stamceller kan rädda tänder

FORSKAREN 2 mar 2022
Dela artikeln
Traumaskadade tänder hos barn och unga kan behandlas med pulparegenerering. Nelly Romani Vestman, endodontist i Umeå, har fått 1,5 miljoner kronor för att utveckla metoden.

Berätta om din forskning.
– Projektet kombinerar kliniska och experimentella analyser. Stamceller används för att återuppbygga vävnaden i rotkanalen i omogna nekrotiska tänder hos barn. Samspelet mellan stamceller och munfloran kartläggs, bland annat.

Nelly Romani Vestman

Vad är fördelen med att revaskularisera skadad pulpa hos barn och unga?
– Om en tand som inte är färdigutvecklad går i nekros blir den kliniska situationen en utmaning eftersom tandväggarna är mycket tunna och roten inte har en naturlig avslutning. Dessa tänder behandlas traditionellt genom apexifikation, vilket innebär att man skapar en barriär vid rotspetsen som man sedan kan rotfylla mot. Men man kommer inte undan att tandens väggar är tunna och kraftigt försvagade, vilket försämrar prognosen. Förutom att tanden blir fri från infektion och symtom, är fördelen med den nya behandlingen att tandens rot kan fortsatta att utvecklas.

Hur är behandlingsmetoden till nytta för patienterna?
– Unga patienter har större möjlighet att behålla sina naturliga tänder. Dessutom är behandlingen mer kostnadseffektiv än den tidigare metoden.

När tror du metoden kan användas kliniskt?
– Förhoppningsvis kan metoden snart implementeras i Sverige. Först behöver vi utveckla ett standardiserat behandlingsprotokoll. Det är också viktigt att engagera kollegor i den nya proceduren.

Vad är de största utmaningarna?
– Det är svårt att ta bort mikroorganismer i rotkanaler utan att skada stamcellernas funktion, vilket kan försämra behandlingsprognosen. Det är också svårt att finansiera forskningen. Därför är jag jätteglad att vi har fått statligt stöd samt pengar från Knut and Alice Wallenberg Foundation.
Janet Suslick

Nelly Romani Vestman

ÅLDER: 43 år.
JOBB: Endodontist vid Region Västerbotten samt forskare vid Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet.
UTBILDNING: Tandläkarexamen, Lima, Peru, 2003. Doktorsexamen, Umeå, 2013. Specialistexamen i endodonti, Umeå, 2017.
FORSKAR OM: Revaskularisering av pulpa i traumaskadade tänder hos barn och unga.
AKTUELLT: Har fått 1,5 miljoner kronor i ALF-medel (pengar som staten betalar till vissa regioner) till forskning 2022 till 2024.
ÖVRIGT: Svensk tandläkarlegitimation 2006.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch