Han satsar på gränslös parodontologi

Han är professor i Malmö, men bor i Danmark och ­kommer från Grekland. Möt Andreas Stavropoulos, ordförande i ­European Fede­ration of Periodontology (EFP).

Nyheter

Hon vet ”allt” om kobolt-kromlegeringar

Maria Kassapidou har nyligen lagt fram en doktorsavhandling om kobolt-kromlegeringar inom svensk tandvård. Över 30 olika kobolt-kromlegeringar används inom fast protetik i Sverige, visar hennes forskning.

Nyheter

Stamceller kan rädda tänder

Traumaskadade tänder hos barn och unga kan behandlas med pulparegenerering. Nelly Romani Vestman, endodontist i Umeå, har fått 1,5 miljoner kronor för att utveckla metoden.

Endodonti

Jämlikhet inom ortodonti undersöks

Tandreglering ska vara rättvis och jämlik, anser Emma Göranson, ortodontist i Östergötland. Därför tar hon reda på hur det ser ut i praktiken.

Nyheter

Inställda konferenser drabbar yngre forskare

Många stora vetenskapliga konferenser har ställts in eller hållits digitalt på grund av pandemin. Angelika Silbereisen är en av många forskare som har påverkats.

Nyheter

Pandemin bromsar hennes forskning

Wedad Hammoudi forskar om tandslitage. I höstas vann hon pris för bästa forsknings­rapport inom oral protetik. Snart väntar ett halvårs forskning i Norge – när pandemiläget tillåter det.

Nyheter

Hon letar markörer för parodontit och RA

Elin Kindstedt forskar om samband mellan parodontit och ledgångsreumatism. I framtiden hoppas hon att det blir möjligt att förbygga bennedbrytningen vid parodontit, som man kan vid ledgångs­reumatism.

Nyheter

Samverkan ger ett större perspektiv

Forskare i Sverige behöver bli bättre på att samverka om studier. Multicenterstudier ger ett bredare perspektiv, tycker Shariel Sayardoust, parodontolog i Jönköping.

Nyheter

Tandläkare, forskare och innovatör

Det tog 30 år från idé till produkt, men sedan dess har tiotusentals patienter blivit hjälpta av sjukhustandläkaren Mary Häggs träningsredskap mot besvär som sväljproblem och sömnapné.

Nyheter

Hon forskar om bakterier och cancer

Det kanske dröjer innan cancergåtan är löst, men kunskapen man får längs vägen gör stor nytta. Det är en drivkraft för Margaret Sällberg Chen, som forskar om sambandet mellan cancer och munbakterier.

Nyheter

Vissa måste sockra mer för att känna söt smak

Människor med en särskild genvariant behöver äta mer socker för att känna söt smak, visar en doktorsavhandling som Linda Eriksson har lagt fram vid institutionen för odontologi i Umeå.

Nyheter

Den lilla kliniken lockar

Frida Karlsson drömde redan som liten om att bli tandläkare. Efter några år som forskande tandhygienist är hon nu på god väg att förverkliga drömmen. Helst vill hon i framtiden kombinera en tandläkartjänst på en mindre klinik med forskning.

Forskning

Tandläkare positiva till beprövad erfarenhet

Tandläkare ser mycket positivt på beprövad erfarenhet, som de också anser väger tyngre än personlig erfarenhet. Det visar forskning som Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik arbetar med.

Nyheter

Hon valde specialisering framför forskning

”Satsa på det du verkligen tycker om att göra.” Det är parodontologen Anna Bogrens råd till tandläkarstudenter och kolleger som vill gå på djupet i karriären.

Nyheter

Världsdiabetesdagen i fokus på riksstämman 2019

På världsdiabetesdagen den 14 november tas ­diabetes upp som tema på årets odontologiska riksstämma. Anna ­Norhammar, läkare och specialist i kardiologi blir en av flera föreläsare som försöker reda ut orsak och ­verkan vad gäller parodontit och diabetes.

Kroppen & munnen

Implantatforskare orolig inför framtiden

Ann-Marie Roos Jansåker, parodontolog och implantat­forskare, efterlyser en nationell diskussion om hur de äldsta patienterna med periimplantit ska behandlas.

Nyheter

Han vill täppa till kunskapsluckorna

Utvärdering av metoder inom tandvården och register­studier. Det är två frågor som Aron Naimi-Akbar, docent i odontologisk epidemiologi i Malmö, brinner för.

Nyheter

Dyrt med tandvård vid whiplash

Tandvården kan ofta lindra käkbesvär i samband med whip­lash­skador, men många patienter avstår från vård efter­som de måste betala en stor del av kostnaden själva, enligt Ewa Lampa, bettfysiolog och forskare i Umeå.

Nyheter

En avhandling som ger avtryck

Tiden kan vara inne för allmäntandläkare att satsa på intra­oral skanning, tycker Björn Gjelvold, protetiker och doktorand i Malmö. På årets odontologiska riksstämma föreläser han om digitala avtryck.

Nyheter

“Kräv längre uppföljningstider”

Tandläkare bör ställa krav på att implantat utvärderas i minst fem år innan de används på bred front kliniskt. Det anser Victoria Franke Stenport, universitetslektor och specialist i oral protetik.

Nyheter

Han satsar på samarbete kring smärta

Under flera decennier har Thomas List forskat kring smärta ur flera olika perspektiv. Just nu handlar det bland annat om att försöka förutse vem som riskerar att drabbas.

Forskning

“Forskningen berikar mitt liv”

I första hand är han specialistprivattandläkare, men Martin Janda har flera titlar. Bland annat är han både sjuksköterska och odontologie doktor.

Forskning

Tidig borstning gör lackning onödig

Det lönar sig att träffa vissa barn som ettåringar för att lära föräldrarna borsta barnens tänder med fluortandkräm. Men att träffa dem två gånger om året och dessutom ge fluorlackning ger ingen extra effekt. Det visar Maria Andersons forskning.

Forskning

Ljushuvud och trynemästare

Att det finns fyra bokhyllor fyllda till taket i Sigvard Åkermans krypin på Tandvårdshögskolan i Malmö är ingen överraskning. Mer oväntat är att det ligger ett antal näsavtryck på bordet.

Forskning

Barn ska inte få ont hos tandläkaren

Tandläkare ska erbjuda alla barn smärtfri tandvård. Det anser Larisa Krekmanova, pedodontist och smärtombud i Göteborg. Som det är i dag upplever hälften av barnen smärta i samband med invasiv tandvård.

Forskning

Han forskar för att förändra världen

Han vill införa en sockerskatt, bota tandvårdsfobi och förbättra munhälsan hos socioekonomiskt svaga grupper. Forskning är ett sätt att förändra världen för Magnus Hakeberg, professor i odontologisk folkhälsovetenskap.

Forskning

Vettet kan sitta i bettet

Ett rehabiliterat bett förbättrar minnet. Det tror Mats Trulsson, protetiker och professor i oral rehabilitering vid Karolinska institutet. Nu startas världens första interventionsstudie i Stockholm för att visa om det är sant.

Forskning

Hon bryter ny mark inom materialforskning

Maria Kassapidou blev förvånad när hon upptäckte att det finns fler än 40 olika koboltkromlegeringar på den tandtekniska marknaden i Sverige. Nu ska hon ta reda på hur de skiljer sig åt.

Forskning

Hon söker mekanismerna bakom käksmärta

Malin Ernberg söker efter mekanismerna bakom smärta i käkmusklerna. Målet är att förbättra livskvaliteten för dem som har ont.

Forskning

Nya miljoner till forskning om tandimplantat

Ann Wennerberg, professor i Malmö, får ett nytt forskningsanslag på sex miljoner kronor, bara veckor efter anslag på 9,3 miljoner till ett annat projekt.

Nyheter

Forskande kliniker med barnens bästa i blicken

Barn- och ungdomstandvården kostar flera miljarder kronor om året, men man vet inte fullt ut om den är effektiv. Det behövs mer kunskap om nästan allt, berättar Christina Stecksén-Blicks.

Forskning

Entusiastisk fågelskådare satsade på benforskning

Ulf Lerner fick en nytändning när han började forska i Göteborg för några år sedan. Stora resurser och nya samarbeten ger helt nya möjligheter.

Forskning

Hon söker efter bot mot kronisk inflammation

Elisabeth Boström är bara 30 år men leder redan en tvärvetenskaplig forskningsgrupp på KI. Hemligheten? Hon är målmedveten, jobbar långa arbetsveckor och började forska under grundutbildningen.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons