Tandvården kan få en mer aktiv roll för multisjuka
Vården kan bli bättre för multisjuka äldre och personer med exempelvis psykisk ohälsa eller diabetes om tandvården har en mer aktiv roll. Det anser Socialstyrelsen. Foto: Colourbox

Tandvården kan få en mer aktiv roll för multisjuka

NY RAPPORT 5 nov 2019
Dela artikeln
Tandvården bör få en mer aktiv roll för multisjuka, till exempel äldre och personer med psykisk ohälsa eller diabetes. Det föreslår Socialstyrelsen i en ny rapport.

Socialstyrelsen har kartlagt hinder för samverkan mellan tandvården och övriga hälso- och sjukvården. Nu lägger myndigheten fram förslag på förbättringar i rapporten ”Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård – Slutrapport 2019”.

Slutsater och förslag
Några av Socialstyrelsens slutsatser och förslag:

* Omhändertagandet av patienter med sjukdomar och tillstånd som påverkar både allmän hälsa och munhälsa kan förbättras om tandvården har en mer aktiv roll när det gäller att utreda patienterna. Multisjuka äldre patienter och patienter med diabetes eller psykisk ohälsa nämns som exempel på aktuella patientgrupper.

* Sammanhållna journalsystem mellan tandvård och övriga hälso- och sjukvård behövs för att underlätta samverkan mellan olika yrkesgrupper.

* Kunskaperna om kopplingen mellan allmän hälsa och munhälsa behöver förbättras inom exempelvis läkarkåren. Det bör ske både på grundutbildningarna och genom fortbildningsinsatser.

* Det behövs riktade informations- och utbildningsinsatser till personal inom tandvården och övriga hälso- och sjukvården om sjukdomar och tillstånd som påverkar allmän hälsa och munhälsa, till exempel diabetes, parkinson, stroke och demens.

* Socialstyrelsen behöver uppmärksamma munhälsa och tandvård inom relevanta områden i exempelvis nationella riktlinjer och andra kunskapsstöd.

* Munhälsovariabler bör finnas med i fler nationella kvalitetsregister, till exempel i Svenska Diabetesregistret.

Tandläkarförbundet positiv

Kalle Brandstedt

– Tandläkarförbundet ser positivt på att Socialstyrelsen lyfter behovet av ökad kunskap inom hälso- och sjukvården gällande kopplingen mellan allmän hälsa och munhälsa. Dessutom är det bra att myndigheten lyfter fram att tandvården bör få en mer aktiv roll för patienter med diabetes och multisjuka äldre, säger Kalle Brandstedt, utredare på Sveriges Tandläkarförbund.

Läs rapporten här.

Janet Suslick

FAKTA – På riksstämman

* ”Samverkan mellan tand-, hälso- och sjukvården – hinder och förbättringsförslag”

* Torsdag 14 november kl 16

* Medverkande: Thomas Malm, utredare på Socialstyrelsen och Peter Lundholm, sakkunnig på Socialstyrelsen

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Riksstämman 2019"

Sverkerpriset till minimalinvasiv teknik

Riksstämman 2019 Årets Sverkerpris tilldelas Erik Svendsrud, Oslo, och Tif Qureshi, London. Båda arbetar med att utveckla och lära ut minimalinvasiv teknik.
16 nov 2019

Sverige kan få nytt implantatregister

RIKSSTÄMMAN 2019 Sverige kan få ett nytt implantatregister. Det blir en del av Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).
15 nov 2019

Victor Tollemar vann priset för bästa forskningsrapport

Riksstämman 2019 Victor Tollemar har vunnit priset för bästa forskningsrapport i samband med årets odontologiska riksstämma. Han får 10 000 kronor.
15 nov 2019

Äldst på riksstämman?

RIKSSTÄMMAN 2019 Åke Eriksson, 90 år, var kanske äldst på årets odontologiska riksstämma i dag. Han har gått på de flesta riksstämmor sedan 1949, berättar han.
14 nov 2019

Smärtpatienter ska få hjälp av ny klassificering

RIKSSTÄMMAN 2019 Ett nytt sätt att klassificera orofacial smärta lanseras i början av nästa år. De som var med på ett symposium om smärta på årets odontologiska riksstämma i dag fick tjuvkika på innehållet.
13 nov 2019

Hållbar tandvård – ditt ansvar

Hållbarhet Klimatavtryck, miljömärkning och hållbarhet är frågor i tiden, men forskaren Brett Duane anser att det finns mycket mer att göra inom tandvården. Resor och inköp är de två områden som har störst miljöpåverkan.
12 nov 2019
Plusmaterial

Vem möter du på mässan?

Riksstämman 2019 Alla utställare som anser sig ha en koppling till dentalbranschen är välkomna att ställa ut på Swedental. I övrigt finns inga egentliga kvalitetskrav.
12 nov 2019

107 kliniker får mer kunskap

Kunskapsstyrning Folktandvården i Västra Götaland satsar på att höja kunskapen om orofacial smärta och käkfunktionsstörning vid allmäntandvårdens alla 107 kliniker. Målet är att få medarbetarna att göra en enkel screening på alla patienter och behandla dem som har besvär.
11 nov 2019
Plusmaterial

Så kan antibiotika användas patientsäkert

Riksstämman 2019 Hur kan antibiotika användas på ett hållbart och patientsäkert sätt inom tandvården? Frågan diskuteras på årets odontologiska riksstämma vid ett symposium om antibiotika.
8 nov 2019

Riksstämman 2019 fokuserar på diabetes

Forskaren På världsdiabetesdagen den 14 november tas ­diabetes upp som tema på årets odontologiska riksstämma. Anna ­Norhammar, läkare och specialist i kardiologi blir en av flera föreläsare som försöker reda ut orsak och ­verkan vad gäller parodontit och diabetes.
7 nov 2019
Plusmaterial

Så kan tandläkare hjälpa patienter med diabetes

Riksstämman 2019 Kerstin Brismar är diabetesforskare och senior professor vid Karolinska institutet. Hon medverkar i en temaeftermiddag om diabetes på årets odontologiska riksstämma i Stockholm.
5 nov 2019

Svensk tandläkare forskar om nobelprisprotein

IMPLANTATFORSKNING Shariel Sayardoust, parodontolog i Jönköping, forskar om HIF-1α, ett protein som är central för årets nobelpris i medicin och som är viktig när cellernas syrenivåer regleras.
31 okt 2019

Döda tänder kan väckas till liv

Riksstämman 2019 Alina Wikström forskar om revitalisering av traumaskadade tänder. Hon presenterar sina forskningsresultat på årets odontologiska riksstämma i Stockholm.
30 okt 2019

Fler anmälda till årets riksstämma

Riksstämman 2019 Det ser ut att bli fler besökare än vanligt till årets Riksstämma i Stockholm. Fokus är på verksamhetsutveckling och på hälsa, både den egna och andras.
31 okt 2019

Bakom rubrikerna i stämmoprogrammet

Riksstämman 2019 Under huvudtemat verksamhetsutveckling har årets odontologiska riksstämma tre block, Dark Dent, Diabetes samt Karies och kunskapsstyrning. Vi frågade Hans Sandberg, ordförande i Riksstämmenämnden, hur programtankarna har gått inför årets riksstämma.
6 nov 2019

Så påverkas tandvården av barnkonventionen

Riksstämman 2019 FN:s barnkonvention blir svensk lag i januari 2020. Hur tandvårdskliniker ska göra för att uppfylla lagens krav tas upp på ett seminarium på årets odontologiska riksstämma.
29 okt 2019

Han skrev bästa avhandling

Riksstämman 2019 Aleksandar Milosavljevic får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa avhandling. Prissumman är 35 000 kronor.
25 okt 2019

Tre män och en kvinna blir årets studenter 2019

Bästa tandläkarstudenter Henrik Landgren är årets tandläkarstudent i Umeå och en av fyra i landet. Liksom de andra känner han sig hedrad, tacksam och förvånad. Men han är den enda som har fått en prismotivering skriven på vers.
17 okt 2019

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch