Titan kan orsaka inflammation
Patienter med periimplantit har mycket höga halter av titan i vävnaden runt tandimplantatet.

Titan kan orsaka inflammation

NY AVHANDLING 28 maj 2018
Dela artikeln
Tandimplantat i titan kan bidra till inflammation och förlust av mjukvävnad och ben. Det tror Mattias Pettersson, specialist i oral protetik, som lägger fram sin doktorsavhandling i ämnet på fredag.

Patienter med periimplantit, inflammation och förlust av mjukvävnad och ben runt titanimplantat, har mycket höga halter av titan i vävnad runt tandimplantatet. Det talar för att titan frisätts från implantatet, enligt en ny doktorsavhandling som läggs fram 1 juni vid Umeå universitet.

Titan kan frisättas från tandimplantat och tillsammans med bakterier orsaka kraftiga inflammationer som leder till skador i käkbenet.

Hittills har man trott att besvären beror på bakterier runt implantaten, men avhandlingen visar att materialet i implantaten också har betydelse.

Mattias Pettersson
Foto: Hamdiija Comic

Höga halter av titan
Mattias Pettersson har gjort cellbiologiska, biokemiska och mikroskopiska analyser av celler och vävnad som utsatts för titan och funnit mycket höga halter av titan i vävnad som har drabbats av periimplantit.

Experimentella studier har visat att celler som utsätts för titan i kombination med bakterier drabbas av en svårare inflammation än om cellerna exponerades enbart för bakterier.

Påminner om asbest
Det visar sig också att titan bildar partiklar med proteiner som tas upp av immunceller men som inte kan brytas ned. Molekyler som signalerar inflammation frisätts.

Det är samma förlopp som när celler exponeras för asbest, enligt Mattias Pettersson, övertandläkare och doktorand vid institutionen för odontologi i Umeå.

Kobolt motverkar reaktionen
Han tycker ändå inte att tandläkare ska avråda från titanimplantat, men de ska försöka förebygga komplikationer. Riskerna kan minskas om man väljer rätt materialsammansättning och utformning av implantat och protetik.

När cellerna utsätts för titan och kobolt samtidigt, uteblir den inflammatoriska reaktionen, visar avhandlingen.

Därför tycker Mattias Pettersson att det behövs forskning som visar om koboltlegering i den protetiska konstruktionen kan vara ett sätt att minska problemen.

Skrovlig yta ökar risken
Han tror också att implantatens form kan spela roll. Mer titan utsöndras från implantat med en skrovlig yta jämfört med implantat med en slät yta.

Gamla Brånemark implantat hade en slät yta, medan dagens implantat har oftast en skrovlig yta för att få en bättre stabilitet. Men det leder alltså samtidigt till en större frisättning av titan när implantatet installeras.

Doktorsavhandlingen heter ”On titanium release from dental implants and the inflammatory response.”

FAKTA – IMPLANTAT

* Runt 15 till 20 miljoner tandimplantat installeras i världen varje år.

* Mellan 10 och 20 procent av patienterna drabbas av inflammation och förlust av stödjande vävnad kring minst ett implantat.

* I dag är enstegsinsättning av implantat vanligt. Det innebär att patienten får ”skruvdelen” och krona, bro eller helprotes samtidigt. Eftersom implantatet penetrerar mjukvävnaden direkt, exponeras det för munnens bakterier i större utsträckning än vid den mer omständliga tvåstegskirurgin, där implantatet täcks med mjukvävnad och får läka i flera månader innan ”de nya tänderna” sätts fast.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Periimplantit"

Regenerativ behandling vid periimplantit

Vetenskap Avhandlingen avser att klarlägga effekten av regenerativ kirurgisk behandling vid periimplantit. Individer med periimplantit som resulterat i intraossösa defekter behandlades kirurgiskt och kommer att följas under fem år, efter behandling med antingen autologt ben (AB) eller med ett bovint bensubstitut (BDX).
9 maj 2018

Långtidsuppföljning av tandimplantat

Vetenskap Vad kan vi förvänta oss av tandimplantat som har varit i funktion i mer än tio år? Hur vanligt är det med komplikationer? Om vi tidigt kan identifiera risker för komplikationer, skulle vi då kunna förebygga och förhindra dem? Och hur skattar patienterna själva sin implantatbehandling? Det är frågor som jag vill belysa med mina studier.
10 apr 2018

Med fokus på implantat

Porträtt Efter några år som allmäntandläkare i Tyskland valde Jan Derks att göra sin specialistutbildning i Göteborg. Förra året disputerade han på en uppmärksammad avhandling om tandimplantat.
9 dec 2016
Plusmaterial

Värdering av behandling med tandimplantat i Sverige

Vetenskap Vid Göteborgs universitet pågår flera forskningsprojekt inom området tandimplantat. I en nationell, populationsbaserad fältstudie är syftet att utvärdera patientupplevd nytta, förekomst av komplikationer och hälsoekonomiska aspekter. I en serie av projekt med translationell struktur analyseras även sjukdomsutveckling, riskfaktorer och behandling av periimplantit.
3 sep 2015

Fel antibiotikastrategi kan ge superinfektion

Forskning Med över tolv miljoner nya implantat insatta varje år i hela världen håller periimplantit på att bli en alltmer frekvent och besvärlig åkomma.
29 mar 2016

Ödmjuk stjärna

Porträttet Han skulle troligen inte själv komma på tanken att kalla sig ”stjärna”, men många inom den odontologiska världen skulle nog instämma i omdömet ”global stjärna”. Tandläkartidningen har träffat professor Mariano Sanz i hemstaden Madrid, för ett samtal om utbildning, forskning, karriären och drömmarna.
4 dec 2017
Plusmaterial

Liten effekt av antibakteriell behandling vid periimplantit

Forskning Det är typen av implantat snarare än vilka antibakteriella medel som används som har störst betydelse för utfallet vid behandling av periimplantit.
26 nov 2015

Periimplantit – behandlingseffekter och mekanismer

Vetenskap Vilken effekt har tilläggsbehandling med emaljmatrixprotein vid periimplantitkirurgi? Hur påverkas mikrofloran och inflammationssvaret under och efter behandling? Skiljer sig mekanismerna bakom inflammation och vävnadsdestruerande resorption åt vid tänder med parodontit och implantat där periimplantit föreligger? Det är frågor som detta forskningsprojekt söker svaren på.
22 maj 2014

Svårt att bota periimplantit

Patienter med periimplantit återinsjuknar om de lyckas bli av med sjukdomen.
12 dec 2013

Periimplantit ett växande problem

Var femte patient som får tandimplantat väntas få periimplantit inom tio år.
4 apr 2012

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch