TMD-smärta som ung ger ökad risk för smärta senare i livet
Risken för smärtproblem som ung vuxen är trefaldigad om man upplevde smärta som ungdom, visar studien. Foto: Colourbox

TMD-smärta som ung ger ökad risk för smärta senare i livet

Forskning 21 sep 2020
Dela artikeln
Ungefär hälften av de ungdomar som angav smärta i de temporomandibulära lederna har fortfarande problem som unga vuxna, enligt en ny svensk studie.

En svensk långtidsuppföljning av drygt 2 200 personer, som intervjuades vid de årliga tandläkarkontrollerna om sina smärtbekymmer, presenterar nu sina resultat.

Vid tandläkarbesöken mellan år 2000 och år 2003 fick de svara på de två frågorna ”Har du ont i tinningarna, ansiktet, käklederna eller käkarna en gång i veckan eller oftare?” samt ”Har du ont när du öppnar munnen stort eller när du tuggar, en gång i veckan eller oftare?”. Vid jakande svar på en eller båda frågorna ansågs TMD-smärta föreligga.

Samma personer har sedan fått samma frågor skickade till sig i enkätform under åren 2012 till 2014. Enkätutskicken innehöll även frågor om smärtintensitet, samsjuklighet och funktionsnedsättning. Endast 21 procent svarade dock, vilket gjorde att forskarna dels kortade enkäten samt även erbjöd telefonintervjuer i en påminnelse, något som fick upp svarsfrekvensen till 36,5 procent.

Forskarnas huvudresultat är att ungefär hälften av de som upplevde TMD-smärta i ungdomen fortfarande hade problem med smärta drygt tio år senare samt att risken för smärtproblem som ung vuxen är trefaldigad om man upplevde TMD-smärta som ung.

Den låga svarsfrekvensen ligger visserligen i linje med andra liknande studier, men en bortfallsanalys visar att fler kvinnor än män svarade liksom fler med TMD-smärta i ungdomen. Något som eventuellt kan ha resulterat i en överskattning av andelen som har smärtproblematik, menar forskarna.

Oavsett det visar studien att det finns stora vinster för både individ och samhälle att förebygga uppkomsten av kronisk TMD-smärta hos ungdomar, menar forskarna.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch