Tre belönas för att de skapade SKaPa

RIKSSTÄMMAN 2021 4 nov 2021
Dela artikeln
Att skapa SKaPa (Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit) var krävande och registret utvecklas fortfarande. Nu får registrets initiativtagare Forssbergs pris – ett erkännande för åratal av slit.

Inger von Bültzingslöwen, Jörgen Paulander och Hans Östholm, som alla jobbade inom Folktandvården Värmland, började diskutera ett nationellt kvalitetsregister för tandvården 2005, men det tog flera år att få igång Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).

Arbetet lades upp i tre steg: ”initiera SKaPa” (2005 till 2006), ”skapa SKaPa” (2007 till 2008) och ”driva SKaPa” (2009 och framåt), berättar Inger von Bültzingslöwen.

Inger von Bültzingslöwen

Höga mål
De hade högt satta mål.
– SkaPa byggdes upp för att förbättra och utveckla vårdens kvalitet och behandlingsresultat. Vi ville också bidra till vårdutveckling inom tandvården, stödja vidareutveckling av nationella riktlinjer och ge underlag för forskning, säger Inger von Bültzingslöwen.

Om registret bidrar till att uppnå målen har det varit värt allt jobb, menar hon.
Registrets första årsrapport kom 2009 och var på tio sidor. Antalet organisationer som deltar i registret och mängden information som det omfattar har växt successivt. Den senaste årsrapporten är på nästan 150 sidor.

I år får initiativtagarna Forssbergs pris. De kommer att vara på plats vid årets odontologiska riksstämma för att ta emot priset i samband med invigningen.

Hans Östholm

Varför får ni priset?
– Det har nu blivit uppenbart att SKaPa har en viktig uppgift att fylla i svensk tandvård och det har väl prisutdelarna sett, tror Hans Östholm, som ingår i projektledningen för de ny nationella riktlinjerna.

– Ta bara den senaste tandvårdsutredningen. Det är väldigt många referenser till SKaPa och registret har också bidragit med viktiga underlag. Nu får vi också nya nationella riktlinjer och SKaPa blir en datakälla till en hel del av de indikatorer som är kopplade till riktlinjerna. Jag tror också att SKaPa blir viktig både vid implementeringen av riktlinjerna och för kunskapsstyrningen, säger han.

Vad var största utmaningen med att skapa SKaPa?
– Att ”hålla i och hålla ut”. Att tro på en idé är en sak, men man vet ju inte i början om idén kommer att bära i det långa loppet och om det är genomförbart, säger Inger von Bültzingslöwen.

Hans Östholm berättar lite mer om detaljerna:
– Det fanns flera stora utmaningar. Att skapa förankring för ett mycket stort och komplext arbete var i sig en utmaning. Vi bröt verkligen ny mark. I hälso- och sjukvården hade det funnits kvalitetsregister sedan ett par årtionden, men i tandvården var det närmast okänt. Det var också en stor utmaning att bygga en IT-lösning för stora datamängder och skapa den automatiska överföringen av information från journalsystemen till SKaPa. Något liknande fanns inte att lära av och vi utvecklade denna avancerade funktionalitet med mycket begränsade ekonomiska medel. Det är fortfarande en helt unik funktion i kvalitetsregistervärlden, säger han.

Jörgen Paulander

Data hämtas automatiskt
Jörgen Paulander har framför allt deltagit med att utveckla den odontologiska strukturen i programmeringen och datautbytet mellan SKaPa och journalprogrammen.

– Det var utmanande men samtidigt stimulerande. Särskilt viktigt har nog varit att data hämtas automatiskt och att SKaPa introducerades genom en bred förankring hos samtliga viktiga organisationer, tror Jörgen Paulander och nämner Socialstyrelsen, Försäkringskassan, samt fackliga och ideella organisationer.
Han minns flera utmaningar:

– Arbetet med förankringen i det tidiga skedet var ganska slitigt men givande. Störst arbetsbelastning var nog att göra de tidiga årsrapporterna och ansökningarna om ekonomiska medel hos myndigheterna.

Har registret blivit som ni tänkte er?
– I stort sett har registret utvecklats till vad vi tänkte oss och mer än det. Att vara ett nationellt kvalitetsregister medförde dock en bredare utveckling än vad vi i våra vildaste gissningar kunde ana, säger Jörgen Paulander.

Samtidigt konstaterar de att det finns utvecklingspotential för registret.

– Vi diskuterar nu ett delregister för tandimplantat, berättar Hans Östholm.

Och en av Jörgen Paulanders visioner har ännu inte uppnåtts, men han har inte gett upp. Han hoppas fortfarande på att registerdata skall bli tillgängliga för den enskilda patienten och behandlaren vid behandlingsstolen.

Läs mer om SKaPas tillkomst i ”SKaPa, från idé till kvalitetsregister”.
Janet Suslick

Fakta

Inger von Bültzingslöwen
Ålder: 74 år.
Gör: Huvudsakligen pensionär men forskar en del vid odontologiska institutionen i Göteborg. Arbetade inom Folktandvården Värmland fram till 2016 och inom Folktandvården Östergötland fram till 2019.
Utbildning: Tandläkarexamen, Göteborg, 1972. Doktorsexamen, Göteborg, 2002.

Hans Östholm
Ålder: 72 år.
Gör: Ingår i projektledningen för de ny nationella riktlinjerna. Jobbar fortfarande för SKaPa på begränsad tid. Arbetade inom Folktandvården Värmland fram till 2018.
Utbildning: Tandläkarexamen, Göteborg 1976.

Jörgen Paulander
Ålder: 78 år.
Gör: Lever pensionärsliv. Jobbade inom Folktandvården Värmland fram till 2012.
Utbildning: Tandläkarexamen, 1969, Malmö. Specialistexamen i pedodonti, 1977, Jönköping. Doktorsexamen, 2004, Göteborg.

 

På riksstämman

Inger von Bültzingslöwen, Hans Östholm och Jörgen Paulander tar emot Forssbergs pris i samband med invigningen av årets riksstämma.
Onsdag 17 november, kl 16.00.

Hans Östholm medverkar även i ”När bästa tillgängliga kunskap får styra – nya nationella riktlinjer för tandvård”.
Fredag 19 november, kl 13.15

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Riksstämman 2021"

Åke Parmlid och Johan Hagman får årets Sverkerpris

Riksstämman 2021 Årets Sverkerpris delas ut till två personer, Åke Parmlid och Johan Hagman, som båda har intresserat sig för ny teknik och att förmedla sin kunskap till andra.
19 nov 2021

Palwasha Momand vann priset för bästa forskningsrapport

Riksstämman 2021 Palwasha Momand har i samband med årets odontologiska riksstämma tilldelats priset för bästa forskningsrapport.
19 nov 2021

Etik behöver tränas

Att man ska hjälpa andra människor finns i Gunnar ­Hennings dna. Som färdig tandläkare väcktes intresset för samhälls­odontologi och för etiska frågor. Nu är han ord­förande för ­Sveriges Tandläkarförbunds etikkommitté, som vid riksstämman levererar 375 kg etik till medlemmarna.
15 nov 2021
Plusmaterial

Global ambassadör för svensk odontologi får pris

RIKSSTÄMMAN 2021 Att ligga i framkant innebär att alltid ifrågasätta fastslagna sanningar. Det säger Panos Papapanou, professor vid Columbia University i USA. Han får Svenska Tandläkare-Sällskapets International Prize 2021.
10 nov 2021

Han får pris för forskning om kariesprevention

RIKSSTÄMMAN 2021 Svante Twetman, professor emeritus vid Köpenhamns universitet, får Millerpriset vid årets odontologiska riksstämma. Prissumman är på 80 000 kronor.
9 nov 2021

Dentalbranschen tror på välfyllt mässgolv

Riksstämman 2021 Drygt en av fyra utställare uteblir från Swedental i år, men branschen är optimistisk och hoppas på att färre besökare ändå ger möjlighet till bra möten.
9 nov 2021

Björn Klinge får förtjänstmedalj

RIKSSTÄMMAN 2021 Björn Klinge, senior professor vid Malmö universitet och vetenskaplig redaktör på Tandläkartidningen, får Svenska Tandläkare-Sällskapets förtjänstmedalj vid årets odontologiska riksstämma.
8 nov 2021

Vaccin, protetik och riktlinjer lockar på riksstämman

Riksstämman 2021 Årets odontologiska riksstämma på Stockholmsmässan väntas samla över 1100 personer. Flest kommer på torsdagen då temat är artificiell intelligens, men en vaccinforskande tandläkare lockar även till onsdagens invigning.
4 nov 2021

Riksstämman satsar på smittsäkerhet

Riksstämman 2021 För att minska risken för smittspridning blir det luftigt i lokalerna under Odontologisk Riksstämma och Swedental. Det berättar projektledaren Anders Rudestad.
4 nov 2021

Två professorer delar på Beyronpriset

RIKSSTÄMMAN 2021 Per Alstergren, professor i bettfysiologi, och Victoria Franke Stenport, professor i oral protetik, får Henry Beyrons pris 2021.
2 nov 2021

Bodil Lund får hedersmedalj

RIKSSTÄMMAN 2021 Bodil Lund, ny professor i käkkirurgi vid Karolinska institutet, får Svenska Tandläkare-Sällskapets hedersmedalj 2021 för sin kunskapsspridning inom odontologisk vetenskap.
1 nov 2021

Här är årets bästa tandläkarstudenter 2021

RIKSSTÄMMAN 2021 Fyra duktiga studenter utses till årets student 2021. Förutom äran, får de 10 000 kronor vardera. De uppmärksammas också i samband med årets odontologiska riksstämma.
28 okt 2021

Ola Sollenius skrev bästa avhandling

RIKSSTÄMMAN 2021 En doktorsavhandling om kostnadseffektiviteten vid behandling av tvångsförda korsbett hos åtta- och nioåringar får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa avhandling.
27 okt 2021

Tandvården får nya riktlinjer

SOCIALSTYRELSEN Nya nationella riktlinjer för tandvård börjar gälla 28 september. All tandvård omfattas nu och riktlinjerna vänder sig mer till beslutsfattare än tidigare.
20 sep 2021

Nya nationella riktlinjer för tandvård – Så togs rekommendationerna fram

Vetenskap Denna artikel beskriver hur arbetet med att ta fram de nya nationella riktlinjerna för tandvården bedrivits, och hur de kommer att kunna bidra till kunskap och god vård till Sveriges tandvårdsbesökare. Även om de nya riktlinjerna främst riktar sig till beslutsfattare, ger de också varje tandläkare och tandhygienist vägledning i patientmötet.
4 nov 2021
Plusmaterial

Smärtskola kan hjälpa unga

Smärta En digital smärtskola för ungdomar med käksmärtor har testats i ett pilotprojekt och fått positiv respons av patienterna. Nu vill skaparna sprida den till bland annat allmäntandläkare.
21 sep 2021

Matti Sällberg: Vaccinet tar all hans tid

Porträttet Matti Sällberg är laboratorieforskaren som ville komma närmare patienterna genom att bli tand­läkare. Under flera år kombinerade han tandläkar­arbetet med forskning. I dag tar jakten på ett coronavaccin all hans tid.
2 sep 2020
Plusmaterial

Hon letar samband mellan minne och tuggfunktion

Forskning Linn Hedberg, övertandläkare och doktorand hos Folktandvården Stockholm, undersöker samband mellan tuggfunktion och minne.
13 okt 2021

Uno Fors: AI på väg in i tandvården

Forskning Artificiell intelligens (AI) är ett hett forskningsfält, men många studier har brister, fastslås i en artikel i Journal of dentistry. Uno Fors, professor i data- och system­vetenskap, ger tips om hur du bedömer AI-studier.
11 aug 2021

Nytt regelverk för medicintekniska produkter i tandvården

Vetenskap Den 26 maj började det nya direktivet för medicintekniska produkter inom tandvården att gälla fullt ut. Fokus ligger främst på krav på uppdaterad dokumentation och riskanalys samt förbättrad spårbarhet.
7 okt 2021
Plusmaterial

Bengt Hasséus: Tandläkare kan rädda liv

Porträttet Bengt Hasséus, docent i oral medicin, har ägnat sin forskar­karriär åt att förstå hur immunsystemet reagerar i förstadier till cancer. Han vill att Sveriges tandläkare och tandhygienister i ännu större utsträckning än i dag ska se sig som en del av hälso- och sjukvården.
18 nov 2020
Plusmaterial

Hon kartlägger kunskap

Porträtt Från odontologi till gynekologi. Det kan bli tvära kast för Helena Domeij, tandläkare och projekt­ledare på Statens beredning för medicinsk och ­social utvärdering (SBU).
22 apr 2020

Hon hämtar kunskap från kliniken

Porträttet 40 år inom tandvården – det är lång tid för det är lång tid för en disputerad tandläkare som bara är 57 år. Annika Julihn började som tandsköterske­elev 1979. I dag är hon specialist i pedodonti vid Eastman­institutet i Stockholm och arbetar med ett praktik­baserat forskningsnätverk inom barntandvården.
19 feb 2020

AI: Upplärd maskin hittar karies

Karies AI-systemet har tränat på tusentals röntgenbilder. Nu hittar den så gott som alla kariesangrepp på egen hand.
19 nov 2019

Michael Braian: Totalt digitalt

Metod Med digital protesteknik kan patienter med ömmande skavsår bli ett minne blott. Efter bara två besök kan patienten få en helprotes med mycket bra passform.
29 jul 2019
Plusmaterial

Göran Friman får Forssbergs pris

Riksstämman 2019 Tandvården kan spela en viktig roll för att identifiera risk för odiagnostiserat högt blodtryck och diabetes hos medelålders och äldre patienter. Det har Göran Friman visat i sin forskning. Nu får han årets Forssbergs pris som belöning.
4 nov 2019

Så förebygger du infektion

Hygien Alla tandläkare gör kirurgiska ingrepp. Att förebygga infektion så långt det bara går är, tillsammans med restriktiv antibiotikaanvändning, bästa vapnet mot antibiotikaresistens. Bodil Lund, käkkirurg som forskar om antibiotikaresistens, tipsar om vad man kan tänka på.
14 maj 2019

Han vill täppa till kunskapsluckorna

Forskaren Utvärdering av metoder inom tandvården och register­studier. Det är två frågor som Aron Naimi-Akbar, docent i odontologisk epidemiologi i Malmö, brinner för.
4 sep 2019

Demonstrerar för snabbare legitimation

Tandläkare utan jobb Tandläkare med examen från länder utanför Europa demonstrerade i dag vid riksdagshuset i Stockholm. De vill ha ett effektivare system så att de snabbt kan få jobba som tandläkare i Sverige.
20 maj 2019

Han vill SKaPa jämlik tandhälsa

Porträttet Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit ­(SKaPa) kan användas för att hitta ojämlikheter i den orala hälsan. Registret går också att använda för att se i vilken utsträckning tandvården är jämlik. Det berättar Lars Gahnberg, Skapas nye registerhållare.
22 maj 2018
Plusmaterial

Tandvården ska styras av kunskap

Evidens Kunskap, inte tradition, ska styra vården. För att det ska bli så, utvecklas nya sätt att sprida och tillämpa kunskap inom tandvården.
5 nov 2018
 1. Kommentar från Bengt Olof Hansson 4 november 2021:

  Hej!

  Inger von Bültzingslöwen tog inte tandläkarexamen i Göteborg 1967. I februari det året var det nämligen upprop på anatomiska institutionen i Göteborg för universitetets allra första tandläkarstudenter som sedan examinerades i december 1971.

  Bengt Olof Hansson

  • Kommentar från Janet Suslick 4 november 2021:

   Tack för info. Mysteriet är löst. Hon tog examen 1972!
   Janet Suslick, reporter på Tandläkartidningen

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Just nu uppdaterar vi vårat system. Kontakta webbredaktören om du fortfarande har problem att logga in om ett dygn.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch