TT-ordförande kan få dubbla poster
Chaim Zlotnik planerar att fortsätta som ordförande i Tjänstetandläkarna även om han blir ordförande i Sveriges Tandläkarförbund vid årsskiftet. Foto: Janet Suslick

TT-ordförande kan få dubbla poster

TT:s föreningsmöte 3 dec 2018
Dela artikeln
Chaim Zlotnik fortsätter som ordförande i Tjänstetandläkarna (TT). Han är också nominerad till ordförande i Sveriges Tandläkarförbund vid förbundsmötet den 7 december.

Att Chaim Zlotnik sitter kvar på ordförandeposten i Tjänstetandläkarna står klart sedan TT höll föreningsmöte den 30 november. Han förväntas också bli inröstad som ordförande i Tandläkarförbundet vid förbundsmötet den 7 december.

Hans Göransson, avgående ordförande i Tandläkarförbundet, slutade i Tjänstetandläkarnas styrelse strax efter att han blev invald som Tandläkarförbundets ordförande. Till skillnad från Hans Göransson planerar Chaim Zlotnik att vara kvar i TT:s styrelse.

Ser inga problem
Hur ser du på dina dubbla roller?
– Jag vet att många är kritiska. Och det får de vara. Jag ser inga problem med att sitta på två stolar, men man ser fånig ut om man försöker göra det samtidigt, säger Chaim Zlotnik.

TT och Tandläkarförbundet arbetar till stor del med olika frågor, det gäller att klargöra vem som ansvarar för frågan och hålla rollerna isär.

– Om jag blir inbjuden av dietisterna att prata om socker och fetma då kommer jag som Tandläkarförbundets ordförande. Handlar det om kollektivavtal och förhandlingar då är det TT:s frågor.

“Jag ser inga problem med att sitta på två stolar, men man ser fånig ut om man försöker göra det samtidigt.”

Gråzon
Det finns en gråzon där det är mindre tydligt vem som har huvudansvar, medger Chaim Zlotnik.

– Jämlik tandvård är en sådan fråga. Men jag kommer inte på några sådana frågor där TT och förbundet har olika åsikter. Blir det oklart vilken organisation jag företräder får jag förtydliga det. Det handlar om att inte missbruka att jag sitter på två stolar för att få en större tyngd.

Gunilla Carlsson

Ny vice ordförande
Vid föreningsmötet valdes Gunilla Carlsson till vice ordförande i TT. Hon är ortodontist i Luleå och styrelseledamot sedan tidigare.

Isabel Brundin, ordförande i TT:s Uppsvenska avdelning, valdes in som ny styrelseledamot. Övriga styrelseledamöter är Carina Bergman, Lena Rignell och Urban Alsenmyr.

Vid ordförandekonferensen som hölls i samband med årsmötet diskuterades sätt att förmå tandläkare att engagera sig i TT:s föreningsarbete.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch