Annons

Annons

Ingen såg käkledsfrakturerna

Patienten kom till sjukvårdens akutmottagning en lördag på grund av trauma mot käken. Käkledsfrakturerna missades av läkaren på akuten och även av allmäntandläkaren två dagar senare. Patienten kommer troligen att behöva ortognatkirurgi och tandreglering på grund av fördröjningen.

Händelsen har anmälts enligt lex ­Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av Folktandvården Västra Götaland.
Läkaren på akutmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset gjorde bedömningen att inga frakturer fanns. Röntgen valdes bort och käk­skade­jouren kontaktades inte, eftersom läkaren ansåg att det inte fanns indikation för det.
Läkaren rådde patienten att besöka allmäntandvården, och måndagen efter olyckan gjorde patienten det. Tandläkaren konstaterade att patienten var öm i käken, hade svårt att gapa och att tre tänder hade frakturer. Apikala röntgenbilder och kliniska foton togs. ­Enligt journalen berättade patienten att läkaren på akuten hade sagt att det inte fanns några frakturer i käken.

Käkledsfraktur upptäcktes

Tandläkaren gjorde bedömningen att tänderna kunde lagas en månad senare. Inget om ocklusionen noterades, troligen för att patienten hade svårt att gapa.
En månad senare lagades en av tänderna. I samband med det upptäckte tandläkaren att ocklusionen bara fanns på sjuorna. Först då kom det fram att röntgen inte hade tagits vid akutmottagningen, och patienten skickades på remiss till specialist i odontologisk radiolog. Där upptäcktes käkledsfrakturerna, men eftersom fem veckor hade gått var det för sent att operera i ett tidigt skede.
Enligt utredningen som gjordes i samband med lex Maria-anmälan behövdes det ett halvårs inläkning som sannolikt skulle följas av både ortognatkirurgi och ortodontisk behandling.

Trauma mot ansiktet

Enligt utredningen finns det ett dokument som akutmottagningen och käkskadejouren har kommit överens om. Enligt dokumentet ska käkskadejouren kontaktas vid trauma mot ansiktet. Hade det gjorts hade frakturerna upptäckts.
Om tandläkaren hade frågat om röntgen och konsultation med jourhavande käkkirurg på akuten, hade hen insett att det var viktigt att ställa en säker diagnos. Om det inte gick att undersöka ocklusionen på grund av patientens käksmärta, borde patienten ha tagits tillbaka efter ett par dagar för att säkerställa att bettet stämde.
Allmäntandvårdskliniken har på grund av händelsen infört en ny rutin för patienter med ansiktstrauma som har hänvisats från akutvården till tand­vården.
Ocklusionen ska kontrolleras inom några dagar om det inte går att säkerställa att det skadade området har röntgats och diagnostiserats korrekt på ­akuten.

Upptäck mer