Annons

Annons

Etik 2022-10-24

 Morfin per telefon är inte god vård

Foto: Colourbox

Trots att mannen hade diabetes skrev en tandläkare ut morfin efter en behandling. Patienten lades sedan in på sjukhus för intensivvård. Nu konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att tandläkaren inte tog hänsyn till patientens behov och hälsotillstånd.

Trots att mannen hade diabetes skrev en tandläkare ut morfin efter en behandling. Patienten lades sedan in på sjukhus för intensivvård. Nu konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att tandläkaren inte tog hänsyn till patientens behov och hälsotillstånd.

Några dagar efter ett ingrepp tog patienten kontakt med mottagningen, som ligger i Skåne. Patienten behövde smärtlindring, men eftersom det var helg och högt patienttryck bokades patienten in för ett telefonmöte. Den ordinarie tandläkaren gick inte att få tag på. Tandläkaren skrev ut morfin utan att överväga receptfria preparat.

Långt över rekommenderad dos

IVO konstaterar att dosen som tand­läkaren ordinerade var för hög. 20 mg vid max tre tillfällen, det vill säga 60 mg per dygn, ligger långt över den rekommenderade dosen på 20 mg per dygn. Vidare anser IVO att tandläkaren inte undersökte orsaken till mannens smärta och hans allmänna hälsotillstånd. IVO anser därför att tandläkaren inte agerat utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienten har inte fått sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård, skriver IVO i sitt beslut.

I yttrandet till IVO skriver tandläkaren att patientens hälsotillstånd framgår av journalen men att möten inte skulle ha skett över telefon. Vid ett besök på praktiken hade han kunnat förklara hur läkemedlet verkar och om det var lämpligt utifrån mannens behov och hälsotillstånd.

IVO konstaterar även att praktiken brustit i sitt arbete med att säker­ställa att det finns rutiner för smärtlindring och hantering av narkotikaklassade läke­medel.

Upptäck mer