Annons

Annons

Etik 2023-03-01

Satte in kronor trots obehandlad karies

En undersökning visade att det fanns karies under en nygjord krona och var dålig passform på en annan.

Foto: Colourbox

Efter elva besök hos tandläkaren fick patienten nog. Hon återvände till sin tidigare mottagning där man fann att behandlingarna hos den anmälda tandläkaren uppvisade allvarliga brister. IVO riktar nu kritik mot tandläkaren som bedöms ha varit grovt oskicklig.

När tandläkaren prövade de nya kronorna på tänderna 36 och 37 visade röntgenbilderna att det fanns en liten glipa mellan krona och tand 36. Tandläkaren och patienten beslöt tillsammans att kronan skulle cementeras fast. Vid nästa besök skulle tanden 46 förberedas för en krona.

Innan dess hade dock patienten bytt tillbaka till sin tidigare vårdgivare. Här visade undersökningen att det fanns karies under en nygjord krona och dålig passform på en annan. Några tänder hade dessutom slipats ner så kraftigt att patienten kände ilningar. På tand 17 fanns ett stort obehandlat kariesangrepp.

Ofullständigt röntgenunderlag

IVO skräder inte orden när det gäller arbetet som utfördes av den anmälda tandläkaren. Det är allt annat än tillfredsställande. Innan behandling med porslinskronor sätts in ska bettet vara noga undersökt. Vid kronterapi måste en tandläkare förvissa sig om att tänder som inte är rotfyllda är friska avseende pulpa. För att en konstruktion ska vara bestående måste den passa väl till tänderna som ska ingå i konstruktionen, slår IVO fast.

IVO skriver även att röntgenunderlaget är ofullständigt. För behandlingen av tänderna 36 och 37 finns endast en röntgenbild vars kvalitet är dålig. Utifrån det stora behandlingsbehovet och det faktum att patienten var ny på kliniken skulle en fullständig röntgenstatus genomförts, skriver IVO.

IVO anser att det är en mycket allvarlig åtgärd att cementera fast kronor när passformen är bristfällig.

IVO skriver vidare att patienten hade omfattande kariesangrepp som lämnades obehandlade. Den anmälda tandläkaren förde en diskussion med patienten om ”vitaliteten” i tänderna 36 och 37. Trots det bestämde sig tandläkaren för att göra en kronterapi och skulle sedan göra rotfyllningar om det skulle visa sig bli nödvändigt. IVO sågar hela resonemanget och skriver att behandling med kronor måste anstå tills bilden klarnar. I annat fall ska rotfyllningar göras innan kronorna sätts på plats. Detta för att slippa borra sönder nygjorda kronor.

Dålig passform

När det gäller kronornas passform är den också bristfällig, skriver IVO. Den röntgenbild som tandläkaren tog visar på dålig passform. Trots att det rådde osäkerhet kring den cementerades kronorna fast. I yttrandet uppger tandläkaren att han skulle kontrollera detta senare, men uppgiften är inte journalförd. IVO anser att det är en mycket allvarlig åtgärd att cementera fast kronor när passformen är bristfällig. Detta skulle aldrig ha skett, i stället skulle de ha satts fast provisoriskt.

IVO uppmärksammar även den anmälda tandläkarens journalföring. Bland annat använde han textmallar utan att de redigerades i nödvändig grad. Konsekvensen blev en felaktig journalföring, skriver IVO. Vidare har de flesta röntgenbilder lämnats utanför journalen. Av journalen framgår samtidigt att patienten ville börja med tänderna i överkäken, hon ville fundera över behandlingen i underkäken. Trots det inledde tandläkaren med tänderna i underkäken, men någon notering om skälet till detta finns inte i journalen.