Annons

Annons

Tandhygienist planerade protetisk behandling

Det var en tandhygienist som föreslog att patienten skulle genomgå en protetisk behandling. En tandläkare utförde sedan behandlingen, utan att själv undersöka patienten. Nu riktar IVO kritik mot både tandläkaren och tandhygienisten.

Det är en lång rad punkter som IVO har synpunkter på när det gäller behandlingen som en patient fick vid en klinik i Stockholm förra året.

Allt började med att patienten, en kvinna, genomgick en parodontal undersökning hos klinikens tandhygienist. Det var en basundersökning med en fullständig parodontal undersökning. I journalen saknas det dock uppgifter om fickstatus eller andra noteringar om risken för tandlossning.

Fickdjupsmätning dokumenterades inte

I sitt beslut skriver IVO att tandhygienisten måste samla in uppgifter om fickdjupsmätning av samtliga tandköttsfickor för att kunna bedöma risken för tandlossning. I ett yttrande svarar kliniken att det finns journaluppgifter om fickstatus, men i de journalanteckningar som skickats till IVO innehåller inga uppgifter om fickstatus, slår myndigheten fast.

Vid ett återbesök i slutet av juli ville patienten ha en ny tand i luckan efter tand 36. Det saknas emellertid noteringar i journalen om att tandhygienisten eller någon tandläkare tagit upp frågan med patienten och om någon tandläkare diskuterat alternativa behandlingar med henne. Det saknas även en notering om samtycke från patientens sida i journalen.

Tandhygienisten föreslog protetik

Men frågan är vem som föreslog den protetiska behandlingen. Förslaget kom inte från tandläkaren, visar IVO:s utredning. I själva verket var det tandhygienisten som föreslog att kvinnan som föreslog den protetiska behandlingen. Sedan utförde tandläkaren den utan att undersöka patienten.

 

När patientens tand rotfylldes uppstod rotperforationer.

I augusti samma år inledde tandläkaren behandlingen och tog då avtryck för en bro, men någon bedömning av kvinnans bett eller om den planerade behandlingen var lämplig framgår inte av journalen. Tandläkaren slipade ner tänderna 35 och 37 och tog sedan avtryck för zirkoniumbro. Tänderna hade sedan tidigare två små lagningar och hade därmed inga allvarliga kariesangrepp. Trots det valde tandläkaren att bygga en krona utan att det fanns några skäl för det.

Behandlingen orsakade rotperforationer

IVO slår även fast att materialvalet har betydelse för utformningen och förberedelserna av den protetiska behandlingen, även för valet av cement. Det framgår dock inte av journalen vilket cement tandläkaren använde och heller inte hur arbetet utfördes i detalj.

När patienten besökte kliniken i september för att rotfylla tand 37 orsakade ingreppet flera skador. Röntgenbilderna visar på filfrakturer och rotperforationer. Några noteringar om detta finns dock inte i journalen. Det framgår heller inte av journalen om tandläkaren tog upp omständigheterna med patienten, skriver IVO.

Upptäck mer