Annons

Annons

Akupunktur kan förenkla nervblockad

Akupunktur i handen trefaldigar antalet lyckade nervblockader vid irreversibel pulpit.

Att lägga en nervblockad i den nedre alveolärnerven vid irreversibel pulpit är erkänt svårt och undersökningar visar att endast mellan var åttonde och var tredje blockad är framgångsrik och resulterar i adekvat smärtlindring. Men nu kan forskare i Iran eventuellt ha funnit ett sätt att förbättra oddsen för dessa nervblockader.
I en trippelblind, randomiserad klinisk studie på 40 personer med irreversibel pulpit har forskarna jämfört akupunktur med placebo en kvart innan nervblockaden lades och de fann att akupunktur trefaldigar ett framgångsrikt resultat för blockaden, från 20 procent till 60 procent.
Forskarna använde sig av 20 män och 20 kvinnor med irreversibel pulpit som randomiserades var för sig, så att det blev en jämn fördelning av män och kvinnor i båda grupperna. Patienterna i försöksgruppen fick en akupunkturnål placerad i akupunkturpunkten L14 (Hegu) som sitter på handens baksida mellan tummen och pekfingret.
Nålen sattes i handen på samma sida som deras drabbade tand och tejpades fast på handryggen. Patienterna i kontrollgruppen fick i stället en akupunkturnål vars spets var preparerad med bomullspellets som tejpades fast på ett liknande sätt som den verkliga akupunkturnålen.
En kvart efter detta lade en tandläkare, helt ovetande om vilka patienter som hade fått riktig akupunktur och inte, en blockad av alveolaris inferior. De patienter som efter ytterligare en kvart inte var helt bedövade i läppen eller som under ingreppet upplevde smärta räknades som misslyckade fall.
Forskarna föreslår akupunktur som ett sätt att öka antalet lyckade nervblockader.

Upptäck mer