Annons

Annons

Antibiotika minskade inte implantatrisk

Finska tandläkare använder ofta antibiotikaprofylax vid implantatkirurgi. Men det verkar inte göra någon större nytta.

Finland saknar, i motsats till Sverige, nationella riktlinjer för antibiotikaprofylax vid implantatkirurgi.
Där Läkemedelsverket i Sverige endast rekommenderar profylax för särskilda riskgrupper är det i stället mycket vanligt i Finland, där drygt 65 procent av implantatpatienterna får antibiotikaprofylax. Men det verkar vara en användning som ofta saknar betydelse för utfallet.
Det kan finska forskare visa efter att retroaktivt ha analyserat samtliga implantat genomförda från 1994 till 2012 i det finska implantatregistret. Det handlar om nästan 200 000 implantat insatta vid drygt 110 000 operationer. Knappt 2 000 implantat vid drygt 1 000 operationer drabbades av komplikationer under de första tio dagarna.
Forskarna kunde inte finna någon statistisk skillnad mellan de patienter som fått profylaktisk behandling och dem som inte fått det när det gällde andelen implantat som fick tas ut. Dessutom var färre än tio procent av de misslyckade implantaten orsakade av infektion.
Däremot visar analysen att det tog något längre tid innan implantaten behövde tas ut för de patienter som fått antibiotikaprofylax.
Forskarna efterlyser nu nationella riktlinjer även för Finland.

Upptäck mer