Ingen ökning av endokardit utan antibiotika

Antalet patienter som fått infektion i hjärtklaffarna orsakad av munhålebakterier har inte ökat sedan rekommendationen att ge antibiotikaprofylax togs bort. Det visar Niko Vähäsarjas nyligen publicerade forskningsstudie.

Nyheter

Palwasha Momand vann priset för bästa forskningsrapport

Palwasha Momand har i samband med årets odontologiska riksstämma tilldelats priset för bästa forskningsrapport.

Nyheter

Tandbehandling ökar inte risken för ryggmärgsinfektion

En stor studie från Sydkorea visar att invasiv tandbehandling inte ökar risken för infektion hos ryggmärgsopererade. Antibiotikaprofylax gav ingen nytta.

Forskning

Rätt antibiotika kan förhindra bakteriemi

Amoxicillin eller ampicillin är effektiva profylaktiska antibiotika för att förhindra bakterieförekomst i blodet efter tandextraktion, medan klindamycin inte verkar göra någon nytta alls, visar en ny finsk studie.

Forskning

Norden samarbetar kring antibiotika

Margareta Hultin samarbetar med andra forskare i Norden i Tandläkartidningens tema om antibiotika inom tandvården. Länderna arbetar mot samma mål, men har hunnit olika långt, berättar hon.

Nyheter

Antibiotikaprofylax – förskrivning som kräver kunskap och eftertanke

Antibiotikaprofylax kan ibland vara indicerat inför en invasiv behandling hos tandläkaren. Med den utveckling av antibiotikaresistens som vi ser i dag måste all förskrivning av antibiotika vara välgrundad.

Vetenskap

Han vill hitta minsta möjliga dos

Att bidra till ny kunskap och att minska antibiotika­användningen. Det är två av Jack Hilons drivkrafter. Nu är ­studien han arbetat med publicerad i en ansedd tidskrift.

Forskning

Antibiotikaprofylax – så gör du

Många tandläkare känner sig osäkra på vilka regler som gäller för antibiotikaprofylax vid implantatkirurgi eller för svårt sjuka hjärtpatienter.

Nyheter

Antibiotika minskade inte implantatrisk

Finska tandläkare använder ofta antibiotikaprofylax vid implantatkirurgi. Men det verkar inte göra någon större nytta.

Forskning

”Rekommendationerna är inte motstridiga”

Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets rekommendationer om antibiotikaprofylax till personer med vissa hjärtfel strider inte mot varandra. Det skriver de båda myndigheterna nu i ett gemensamt svar till IVO och Landstinget i Östergötland.

Nyheter

Olika myndighetsråd om antibiotika vid hjärtfel

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ger motstridiga rekommendationer när det gäller antibiotikaprofylax vid medfödda hjärtfel.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons