Annons

Annons

Cancerbehandling en risk för tandhälsan

Bröstcancerbehandling av postmenopausala kvinnor med aromatashämmare ökar risken för sämre tandhälsa och parodontit. Patienterna bör därför kontrolleras regelbundet, menar forskare.

Postmenopausala kvinnor som behandlas med aromatashämmare som anastrozol (Arimidex), letrozol (Femar) eller exemestan (Aromasin) mot bröstcancer får en sämre tandhälsa som en av bieffekterna. Det kan amerikanska forskare visa efter att ha följt 29 kvinnor med bröstcancer som behandlats med aromatashämmare och jämfört dem med 29 matchade kvinnor utan bröstcancer.
Aromatashämmare används, ofta i kombination med tamoxifen (Novaldex), vid hormonkänslig bröstcancer, som är beroende av östrogen för sin tillväxt. Aromatashämmarna blockerar effektivt produktionen av östrogen hos postmenopausala kvinnor, vilket gör att halterna av det kvinnliga könshormonet sjunker snabbt. Men östrogenbristen påverkar också benmetabolismen och sänker benmineraldensiteten, vilket är negativt för parodontala parametrar.
Kvinnorna följdes i 18 månader och kontrollerades vid studiestart och sedan vid sex, tolv och 18 månader. Bröstcancerpatienterna hade genomgående statistiskt signifikant större klinisk fästenivå vid samtliga kontroller och tandfickedjupet hade ökat signifikant i bröstcancergruppen vid 18 månader jämfört med studiestarten.
Däremot ökade förekomsten av blödande tandkött signifikant i kontrollgruppen jämfört med kvinnorna i bröstcancergruppen.
De bröstcancerdrabbade kvinnor som inte intog kalcium under tiden drabbades också av en signifikant alveolär benförlust, medan de som tog det inte drabbades av detta.

Upptäck mer