Differentierade återbesök bromsade karies hos barn
Studien omfattar närmare 300 barn mellan ett och tolv år. Foto: Colourbox

Differentierade återbesök bromsade karies hos barn

Forskning 3 feb 2015
Dela artikeln
Genom mer frekventa återbesök för de barn med högst kariesrisk lyckas brasilianska tandläkare bromsa kariesutvecklingen.

I Brasilien har regeringen infört ett system med differentierade återbesök baserat på den bedömda kariesrisken hos barn.

Det fungerar så att tandläkaren gör en bedömning av kariesrisken enligt ett antal kriterier som delar in barnen i fem grupper, A till E. Grupp A är de barn med liten risk, B och C bedöms ha en måttlig riskökning medan D och E klassas som högriskgrupper. Barnen i grupperna A, B och C får årliga återbesök hos tandläkaren, medan barnen i grupp D kallas var åttonde månad och de i grupp E var fjärde månad.

Vid varje besök görs en undersökning samt en professionell rengöring av tänderna. Dessutom får både barn och föräldrar instruktioner kring tandborstning och kostrådgivning, liksom en uppsättning nya tandborstar och tandkräm innehållande fluor.

Men systemet har inte utvärderats vetenskapligt, varför de brasilianska forskarna beslöt sig för att göra det.

Studien omfattar närmare 300 barn mellan ett och tolv år och pågick i två år, mellan 2011 och 2013. Över 90 procent av barnen klassificerades in i högriskgrupperna D och E vid studiens början. Det var dessa barn som hade den största risken att drabbas av nya kariesangrepp, men det var också de som fick den största effekten av interventionerna. Forskarna har räknat ut att varje interventionstillfälle innebar en riskreduktion med 77 procent att drabbas av ett nytt kariesangrepp.

Under hela studiens gång var det endast drygt 5 procent av barnen som utvecklade nya kariesangrepp. Forskarnas slutsats är att det nya systemet är effektivt både för att förebygga nya kariesangrepp och stoppa befintliga angrepp.

Läs mer:

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch