Tolv tänder extraherades under narkos

Tandextraktioner under narkos blev följden för sexåringen trots tidig och årlig kontakt med tandvården. Det fanns en förhöjd risk för karies redan när patienten var ett år, men den noterades inte. Händelsen har anmälts enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Karies fortsätter att öka hos sexåringar

Munhälsan hos Sveriges förskolebarn har blivit sämre. Fler sexåringar har karies och andelen med många kariesskadade tänder har ökat kraftigt. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Kariologi

Extra insats mot tidig karies gav effekt

Två extra tandhygienistbesök gav skillnad i plack och gingivit för småbarn, som sövdes för att åtgärda tidig karies.

Forskning

Ny yrkesgrupp vill ­främja sunda vanor

Folktandvården Västra Götaland testar en ny yrkesgrupp inom tandvården – hälsopromotörer. Kan beteendevetare stötta föräldrarna till barn med hög risk för karies så att det blir sundare vanor hemma?

Nyheter

Flera aktörer kan krävas för att stävja tidig karies

En svensk studie visar att ju fler riskfaktorer som finns samtidigt, desto större är faran för tidig karies. Fluoridlack två gånger om året när mjölktänderna erupterade gav ingen skillnad.

Forskning

Pris till folkhälsoarbetet inom Folktandvården Dalarna

Folktandvården Dalarnas folkhälsofunktion har fått priset Årets brobyggare för sitt förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Forskning

Få bevis för att lokal fluorid förebygger tidig karies

I en systematisk översikt över prevention för tidig karies hos barn framkom att det är stor variation i hur resultat från studierna rapporteras, och sammanfattningen och nätverksmetaanalysen kunde inte komma fram till ett avgörande resultat. 

Forskning

Mikrofloran kan förutsäga tidig karies

Salivens mikroflora hos småbarn kartlades under två år. Tre bakterier var förknippade med att utveckla tidig karies hos barn. 

Forskning

SKaPa visar tydliga trendbrott

SKaPa är världens största register för odontologisk data. Årets rapport från kvalitetsregistret visar till exempel tydligt att trenden är bruten vad gäller ökning av karies hos små barn, och att sköra äldre ofta förlorar kontakten med tandvården.

Kariologi

Nytt fokus på folkhälsa i Dalarna

För att kunna erbjuda jämlik tandvård till hela befolkningen, har man i Dalarna inrättat en folkhälsofunktion med sju specialteam. Både barn och gamla står i fokus för satsningen.

Metod, klinik & praktik

Karies hos femåringar riskfaktor för ny karies vid tolv års ålder

Karies i femårsåldern förutspår kariesproblematik i tolvårsåldern, visar ny norsk studie. De förebyggande åtgärderna behöver bli bättre, menar forskarna.

Forskning

Laktobaciller kopplas till karies hos barn

Barn som har laktobaciller tillsammans med Streptococcus mutans i saliven har en dramatiskt ökad risk för karies, visar ny studie.

Forskning

Kariesprevention hos mammor skyddar barnen

Att sätta in preventiva åtgärder som omfattar utbildning och behandling av mammor till spädbarn skyddar även barnen, visar ny studie.

Forskning

Föräldrarnas attityd grundlägger kariesrisken

Hur strikta föräldrarna är med tand­borst­ning och sötsaker tidigt i livet avgör hur mycket karies barnen kommer att få, även som vuxna, visar ny svensk forskning.

Forskning

Bus eller godis? Karies fortsätter öka hos barn

Karies fortsätter att öka hos yngre barn, visar Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa) i sin senaste årsrapport.

Nyheter

Kartan hjälper kariessjuka

Tandhälsan i Gottsunda är sämre än i övriga Uppsala län. Därför satsar folktandvården extra på tvååringarna i området och tar hjälp av geografin och telefonsamtal för att förbättra småbarnens tandhälsa.

Nyheter

Fler ungdomar är kariesfria

Nya siffror från Socialstyrelsen visar att 39 procent av 19-åringarna i Sverige är karies­fria. Det är en förbättring med åtta procentenheter jämfört med 2010, då 31 procent var kariesfria.

Nyheter

Aggressiva bakterier bakom svårbehandlad karies

En ny svensk studie innebär ett paradigmskifte i synen på svårbehandlad karies hos barn. Många av dessa barn bär på särskilt aggressiva varianter av Streptococcus mutans.

Forskning

Approximal försegling effektivt mot karies hos barn

En konservativ och minimalt invasiv strategi vid kariesangrepp på barn kan vara ett klokt val, visar ny svensk forskning.

Forskning

Färre kariesfria bland sexåringarna

Andelen kariesfria sexåringar minskar i Sverige. Det visar färsk statistik från Socialstyrelsen.

Nyheter

Stora vetenskapliga brister i studie om tandkräm med fosfat

Ett tidigare nummer av Tandläkartidningen innehöll ett referat av en publicerad studie om tandkräm med låg halt fluor som kompletterats med fosfat. Artikeln som refererades innehöll stora vetenskapliga brister, menar Svante Twetman.

Debatt

Tandkräm med fosfat bättre för barn

Tandkräm med låg halt fluor som kompletteras med fosfat skyddar små barns tänder mot karies bättre än vanlig fluortandkräm, visar ny forskning.

Forskning

Invandrarföräldrars erfarenheter styr barnens tandläkarbesök

De invandrade föräldrar som säger sig kunna upptäcka karies hos sina barn är mer benägna att ta dem till tandläkaren än de som tror att tandläkarbesöket kommer att orsaka barnet smärta, visar ny studie.

Forskning

Han vill förnya svensk barntandvård

Tandhälsan i Sverige blir allt bättre, med ett undantag: karies hos 6-åringar ökar för tredje året i rad. Svante Twetman, professor i kariologi, har ägnat sin karriär åt kariesförebyggande arbete. Han är inte nöjd med dagens situation.

Okategoriserade

Tandhälsan blir allt bättre – men ojämlikheten ökar

Svenskarnas tänder blir allt friskare. Men skillnaderna mellan olika grupper fortsätter att öka, visar de senaste siffrorna från Socialstyrelsen.

Jämlik tandvård

Barn som utsatts för passiv rökning har mer karies

Spädbarn som utsätts för passiv rökning under sin uppväxt har dubbelt så hög risk att drabbas av karies när de kommer upp i treårsåldern.

Forskning

”Tandläkaren måste göra en större insats”

Det behövs fler preventiva åtgärder för att komma tillrätta med den ojämlika tandhälsan hos barn i Sverige. Det konstaterade flera pedodontister vid ett seminarium på torsdagen.

Nyheter

Söt dryck ökar kariesrisken med 22 procent

För varje glas sockersötad dryck per dag som ett barn dricker ökar risken att drabbas av karies med 22 procent.

Forskning

Barn i stan har mer karies

Barn som bor i stadsbebyggelse har genomgående mer karies än barn som bor på landsbygden, visar en ny svensk studie av över 300 000 barn och ungdomar.

Forskning

Barn med gomspalt får oftare karies

Trots en generell minskning av kariesprevalensen bland barn har fortfarande barn som föds med gomspalt en förhöjd risk att drabbas.

Forskning

Mammans tuggummi skyddar mot karies

Om nyblivna mammor dagligen tuggar tuggummi innehållande xylitol halveras risken för bakterieöverföring till barnet.

Forskning

Stora skillnader i ungas tandhälsa

Andelen kariesfria barn och ungdomar fortsätter att minska men det finns fortfarande stora skillnader mellan landstingen.

Nyheter

Kariesbakterie sprids från mamma till barn

Barn får i hög utsträckning kariesbakterien Streptococcus mutans från sin mamma, visar en ny metaanalys.

Forskning

Differentierade återbesök bromsade karies hos barn

Genom mer frekventa återbesök för de barn med högst kariesrisk lyckas brasilianska tandläkare bromsa kariesutvecklingen.

Forskning

Viktigt fånga upp små barn med karies i tid

Karies hos de yngsta uppstår ofta på grund av bristande kunskap. Hitta de barn som riskerar att utveckla karies och gör något åt risken.

Nyheter

Hon vill hjälpa de yngsta

Barn som har början till karies vid ett års ålder löper mångdubblad risk för karies vid tre år. Fluorlackning och utökad information räckte inte för att vända trenden.

Okategoriserade

Utåtagerande barn har färre kariesangrepp

Tvärtemot forskarnas hypotes visade en studie en liten, men väldigt tydlig, negativ korrelation mellan utåtagerande beteende och karies.

Okategoriserade

Resininfiltration av kariesangrepp bättre än fluorlackning

Tidiga kariesangrepp på mjölktänder behandlas alltmer med icke-invasiva eller minimalt invasiva metoder.

Okategoriserade

Laktobaciller under första året förebygger karies

Daglig administration av probiotiska laktobaciller till den blivande mamman och sedan till spädbarnet under första året förebygger utvecklingen av karies.

Okategoriserade

Tidig karies ökar risken för nya angrepp

Barn med kariesangrepp vid tre års ålder hade mer än dubbelt så hög risk att ha aktiva kariesangrepp även vid sex års ålder.

Okategoriserade

Hälsosamtal ska ge barnen bättre munhälsa

Motiverande samtal med blivande och nyblivna föräldrar ska ge småbarn bättre munhälsa.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons