Annons

Annons

Dubbelt så vanligt att rökares implantat fallerar

Sex procent av rökarnas implantat fallerade medan endast tre procent av icke-rökarnas implantat gjorde det, visar metaanalys av över 80 000 implantat.

Förutom alla skadliga effekter på kroppen i stort, har rökning också en negativ inverkan på tandhälsan. För drygt tio år sedan visade forskning att rökare hade en högre förekomst av måttlig till svår parodontit och färre tänder än icke-rökare. Men när det gäller tobaksrökens effekter på implantat har forskningsresultaten spretat åt olika håll.
Därför har svenska forskare från Malmö och Göteborg gjort den sannolikt största metaanalysen som någonsin gjorts för att besvara frågan.
Totalt omfattar analysen 107 studier med närmare 20 000 implantat hos rökare och drygt 60 000 implantat hos icke-rökare. Rökarnas implantat fallerade i drygt 6 procent av fallen medan icke-rökarnas implantat fallerade i strax över 3 procent av fallen. Metaanalysen pekar alltså på att det skulle vara dubbelt så vanligt att rökares implantat fallerar. Forskarna finner också att förekomsten av postoperativa infektioner är dubbelt så hög bland rökarna som bland icke-rökarna.
En förhöjd risk för misslyckande fanns för rökare oavsett vilken typ av implantat som användes. Forskarnas hypotes om orsaken bakom rökarnas ökade risk handlar om nikotinets hämmande effekt på genuttrycket av flera enzym som är viktiga för benomsättningen i kroppen.
Forskarna menar dock att deras resultat måste tolkas med försiktighet eftersom flera av de ingående studierna har felkällor som kan ha påverkat resultatet.

Upptäck mer