Dubbelt så vanligt att rökares implantat fallerar
En förhöjd risk för misslyckande fanns för rökare oavsett vilken typ av implantat som användes. Foto: Colourbox

Dubbelt så vanligt att rökares implantat fallerar

Svensk studie 12 maj 2015
Dela artikeln
Sex procent av rökarnas implantat fallerade medan endast tre procent av icke-rökarnas implantat gjorde det, visar metaanalys av över 80 000 implantat.

Förutom alla skadliga effekter på kroppen i stort, har rökning också en negativ inverkan på tandhälsan. För drygt tio år sedan visade forskning att rökare hade en högre förekomst av måttlig till svår parodontit och färre tänder än icke-rökare. Men när det gäller tobaksrökens effekter på implantat har forskningsresultaten spretat åt olika håll.

Därför har svenska forskare från Malmö och Göteborg gjort den sannolikt största metaanalysen som någonsin gjorts för att besvara frågan.

Totalt omfattar analysen 107 studier med närmare 20 000 implantat hos rökare och drygt 60 000 implantat hos icke-rökare. Rökarnas implantat fallerade i drygt 6 procent av fallen medan icke-rökarnas implantat fallerade i strax över 3 procent av fallen. Metaanalysen pekar alltså på att det skulle vara dubbelt så vanligt att rökares implantat fallerar. Forskarna finner också att förekomsten av postoperativa infektioner är dubbelt så hög bland rökarna som bland icke-rökarna.

En förhöjd risk för misslyckande fanns för rökare oavsett vilken typ av implantat som användes. Forskarnas hypotes om orsaken bakom rökarnas ökade risk handlar om nikotinets hämmande effekt på genuttrycket av flera enzym som är viktiga för benomsättningen i kroppen.

Forskarna menar dock att deras resultat måste tolkas med försiktighet eftersom flera av de ingående studierna har felkällor som kan ha påverkat resultatet.

Källa:

J Dent; Ramos Chrcanovic et al
Läs mer: http://bit.ly/1IrQKwp

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch