Fall- och sportolyckor bakom ansiktstrauma hos barn
Fotbollsrelaterade tandskador var vanligast bland sportolyckorna. Foto: Colourbox

Fall- och sportolyckor bakom ansiktstrauma hos barn

Forskning 9 jun 2015
Dela artikeln
Det är oftast fall- eller sportolyckor som orsakar ansiktstrauma hos barn under 16 år. Det kan forskare visa efter att ha kartlagt förekomsten vid tolv europeiska kliniker under ett år.

Olyckor som resulterar i maxillofaciala trauma hos barn och ungdom yngre än 16 år är ganska ovanliga, i alla fall om man jämför med samma sak hos vuxna. Det konstateras i den första prospektiva multicenterstudien av maxillofaciala trauman hos barn som har gjorts. Det är tolv europeiska oralkirurgikliniker, dock inga svenska, som har sammanställt sina siffror för året 2013.

Av totalt 3 396 patienter med ansiktsfrakturer vid de tolv klinikerna var endast 114 stycken barn, eller 3,3 procent. Av de skadade barnen var 82 pojkar medan endast 32 var flickor – det vill säga 2,6 gånger fler pojkar än flickor.

Skadefrekvensen ökade också med stigande ålder. Sex av tio barn och ungdomar som skadat sig var mellan 11 och 15 år. Också snedfördelningen mellan könen beror till stor del på att äldre pojkar skadar sig oftare. Bland barnen mellan 11 och 15 år var det 3,8 gånger fler pojkar än flickor som skadat sig.

Fallolyckor och sportolyckor var de vanligaste orsakerna bakom traumat, närmare sex av tio olyckor var antingen fall- eller sportolyckor. Trafikolyckor kom på tredje plats, ganska långt efter. Fallolyckorna var de som var mest jämnt fördelade över åldersgrupperna och är därmed den i särklass vanligaste orsaken till trauma hos små barn mellan noll och fem år gamla. Däremot inträffade sportolyckorna nästan uteslutande i åldersgruppen 11 till 15 år.

Bland sportolyckorna var det fotbollsrelaterade tandskador som var vanligast följt av tandskador orsakade av cykel, kampsport och rugby. Forskarna föreslår att den höga förekomsten av sportolyckor kan vara ett gott skäl till att öka användningen av munskydd i dessa sporter.

Källa:

Or Surg Or Med Or Pa;  Boffano et al

Läs mer: http://bit.ly/1bTw5Eo

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch