Annons

Annons

Fall- och sportolyckor bakom ansiktstrauma hos barn

Det är oftast fall- eller sportolyckor som orsakar ansiktstrauma hos barn under 16 år.

Olyckor som resulterar i maxillofaciala trauma hos barn och ungdom yngre än 16 år är ganska ovanliga, i alla fall om man jämför med samma sak hos vuxna. Det konstateras i den första prospektiva multicenterstudien av maxillofaciala trauman hos barn som har gjorts. Det är tolv europeiska oralkirurgikliniker, dock inga svenska, som har sammanställt sina siffror för året 2013.
Av totalt 3 396 patienter med ansiktsfrakturer vid de tolv klinikerna var endast 114 stycken barn, eller 3,3 procent. Av de skadade barnen var 82 pojkar medan endast 32 var flickor – det vill säga 2,6 gånger fler pojkar än flickor.
Skadefrekvensen ökade också med stigande ålder. Sex av tio barn och ungdomar som skadat sig var mellan 11 och 15 år. Också snedfördelningen mellan könen beror till stor del på att äldre pojkar skadar sig oftare. Bland barnen mellan 11 och 15 år var det 3,8 gånger fler pojkar än flickor som skadat sig.
Fallolyckor och sportolyckor var de vanligaste orsakerna bakom traumat, närmare sex av tio olyckor var antingen fall- eller sportolyckor. Trafikolyckor kom på tredje plats, ganska långt efter. Fallolyckorna var de som var mest jämnt fördelade över åldersgrupperna och är därmed den i särklass vanligaste orsaken till trauma hos små barn mellan noll och fem år gamla. Däremot inträffade sportolyckorna nästan uteslutande i åldersgruppen 11 till 15 år.
Bland sportolyckorna var det fotbollsrelaterade tandskador som var vanligast följt av tandskador orsakade av cykel, kampsport och rugby. Forskarna föreslår att den höga förekomsten av sportolyckor kan vara ett gott skäl till att öka användningen av munskydd i dessa sporter.

Upptäck mer