Flyktingbarn har särskilda tandvårdsbehov
Alla flyktingbarn bör genomgå en tandundersökning i samband med att de anländer, där upptäckta problem ska behandlas, anser forskarna. Foto: Colourbox

Flyktingbarn har särskilda tandvårdsbehov

Forskning 21 sep 2016
Dela artikeln
Nyanlända flyktingbarn bör tidigt genomgå tandundersökning i syfte att åtgärda problem och förmedla tandvårdsinformation för att förebygga framtida problem, menar australiska forskare.

Det finns just nu över 60 miljoner människor på flykt i världen. Mer än hälften av dem är barn och ungdomar under 18 år. Dessa flyktingbarn har ofta särskilda behov när det gäller oral hälsa och tandvård.

Australiska forskare har sammanställt den publicerade vetenskapen i ämnet och kan visa att det finns stora kunskapsluckor.

Totalt fann de 13 publikationer, där endast tre innehöll kliniska utvärderingar av tandstatus hos flyktingbarnen. Av dessa var det bara en som följde utvecklingen över tid. Den visar utvecklingen för knappt 700 etiopier, varav 130 barn, mellan 1999 och 2005 efter deras flykt till Israel.

Under de fem åren förändras gruppens tandvårdsvanor från att tre av fyra rengjorde tänderna med någon slags tuggstickor till att, i princip, alla i gruppen spontant hade gått över till tandborste och tandkräm. Men förekomsten av karies bland barnen ökade ändå från 30 till 43 procent.

Många föräldrar angav förändrade matvanor från en diet med lite socker i hemlandet till en med mycket socker i det nya landet som skäl. En förändring som många föräldrar dessutom kände att de inte hade kontroll eller makt över.

Flera studier lyfter behovet av tidiga undersökningar och redovisar också barriärer för föräldrarna att söka tandvård som bland annat handlar om kunskap och attityder till tandvård, bristande språkkunskaper, kostnader och transportproblem.

Alla flyktingbarn bör genomgå en tandundersökning i samband med att de anländer, där upptäckta problem ska behandlas och tandvårdsinformation kan förmedlas.

Tandvården bör också försöka förstå de barriärer som finns för att uppsöka tandvård och minska dem, menar forskarna.

Källa:

Oral Dis; Riggs et al

Läs mer: http://bit.ly/2b1wR0L

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch