Annons

Annons

Forskning 2023-02-09

Gener bakom tandvårdsrädsla lokaliserade i arvsmassan

Foto: Colourbox

Forskare har hittat tre områden i vår arvsmassa där det finns gener som påverkar risken för tandvårdsrädsla.

Tandvårdsrädsla är ett utbrett problem. Bortåt hälften av den vuxna befolkningen känner oro, och mellan 5 och 10 procent lider av så allvarlig rädsla att de undviker att söka tandvård.

Man har länge vetat att tandvårdsrädsla orsakas av en kombination av arv och miljö. Familjestudier har visat att genetiskt arv förklarar mellan 15 och 30 procent av risken att drabbas. Sedan påverkar miljön – inte minst inlärning och kulturella faktorer.

En amerikansk forskargrupp har nu gjort en stor studie där de påbörjat sökandet efter de specifika gener som kan vara inblandade, och som kan påverka risken för problemet. De har utgått från fyra kohorter om sammanlagt bortåt 5 000 personer, och gjort en så kallad helgenom-associationsstudie. Man analyserar då hos försökspersonerna de delar av dna där man vet att människors dna-sekvens kan skilja sig åt. Sedan letar man efter sådana ställen där en dna-variant är vanligare hos dem som drabbas av problemet. Då vet man att någonstans i närheten av det ställe där den skillnaden ligger, finns en gen som påverkar risken för problemet.

Nu undersökte forskarna inte bara om några sådana dna-varianter var associerade med ökad risk för sjukdomen, utan också om de var associerade med specifika manifestationer, som fysiologisk upphetsning vid tandläkarbesök, rädsla för specifika stimuli och beteendet att undvika att gå till tandläkaren.

Forskarna hittade då tre områden i arvsmassan där någon gen tycks ligga som påverkar risken för tandvårdsrädsla, eller någon av dess manifestationer. Dessa tre områden är rika på gener som på olika sätt är inblandade i nervsystemet. Flera av dem kan påverka risken för rädsla och ångest, det vet man från andra sammanhang. Bland annat finns i närheten av ett av dessa ställen en gen som hos försöksdjur visat sig ha stor betydelse för att minnas sådant man är rädd för.

Upptäck mer