Annons

Annons

Glasjonomercement skyddar mot karies

En nyligen publicerad metaanalys visar att glasjonomercement – i alla fall klassisk sådan – skyddar omgivande vävnad mot karies bättre än andra slags fyllningar.

Metaanalysen visar en statistiskt signifikant mindre mängd ny karies i både primära och permanenta tänder efter fyllning med glasjonomer­cement jämfört med andra slags fyllningar. Foto: Colourbox

En fördel med glasjonomercement anses vara att fyllningen avger fluorid till omgivningen, stärker tandvävnaden och därmed motverkar karies. För att undersöka hur starkt det vetenskapliga stödet är för den tanken har forskare i Hong Kong gjort en systematisk översikt och metaanalys av litteraturen.

De fann tio studier som var tillräckligt bra för att inkluderas i översikten, varav fem kunde vara med i de metaanalyser som gjordes. Studierna har dock gjort olika slags jämförelser, så många slutsatser grundar sig på ett litet underlag, och har därför stora osäkerhetsmarginaler.

Så långt är saken klar, att metaanalysen visar en statistiskt signifikant mindre mängd ny karies i både primära och permanenta tänder efter fyllning med glasjonomercement jämfört med andra slags fyllningar. Minskningen var ungefär en tredjedel.

Sedan tycks klassisk glasjonomercement ha bättre skyddande effekt än resinmodifierad glasjonomercement, i alla fall på primära tänder. Där gav klassisk glasjonomercement bara 70 procent så mycket karies som resinmodifierad. Och medan bägge sorternas glasjonomercement gav mindre karies än amalgam, var det bara det klassiska som gav statistiskt signifikant mindre karies än kompositfyllningar.

Upptäck mer