Annons

Annons

Intensiv behandling ger inflammatorisk akutrespons

Intensiv parodontal behandling av hela munnen ger ingen bättre effekt på parodontiten, men en kraftig systemisk inflammatorisk respons.

Ett dygn efter en intensiv parodontal behandling hade halterna av C-reaktivt protein (CRP) trefaldigats, interleukin-6 (IL-6) fördubblats och nivåerna av TNF-alfa stigit med 20 procent.
Dessutom fick var fjärde person feber efter den intensiva behandlingen. Den kraftiga systemiska inflammatoriska responsen visas i en italiensk studie där 38 patienter med måttlig parodontit lottades till antingen intensivbehandlingen eller en mindre intensiv procedur.
Intensivbehandlingen bestod av att patienterna behandlades med depuration och polering av tandhalsar i hela munnen under ett dygn.
Halva munnen behandlades på eftermiddagen första dagen och den andra halvan av munnen på förmiddagen dagen efter. I den mindre intensiva behandlingsgruppen fick patienterna behandling i en fjärdedel av munnen per vecka. De inflammatoriska markörerna mättes 24 timmar efter den sista behandlingssessionen samt efter tre månader.
De patienter som fått den mindre intensiva behandlingen hade inga förhöjda värden. Tre månader efter ingreppet var det ingen skillnad mellan behandlingsgrupperna i inflammatoriskt påslag.
Alla patienterna hade förbättrat sin munhälsa och det var inga signifikanta skillnader i de parodontala parametrarna mellan behandlingsgrupperna.
Forskarna presenterar flera teorier om orsaken bakom den kraftiga inflammatoriska responsen, men de kan inte slå fast vad den beror på. För det krävs ytterligare forskning.
Detsamma gäller frågan om den intensiva akuta inflammatoriska responsen utgör ett riskmoment för patienter med hjärt-kärlsjukdom, eller inte.

Upptäck mer