Invandrarföräldrars erfarenheter styr barnens tandläkarbesök

Forskning 1 sep 2016
Dela artikeln
De invandrade föräldrar som säger sig kunna upptäcka karies hos sina barn är mer benägna att ta dem till tandläkaren än de som tror att tandläkarbesöket kommer att orsaka barnet smärta, visar ny studie.

Att det finns stora skillnader i västvärlden när det gäller barns tandhälsa beroende på om deras föräldrar är infödda eller invandrade är väl känt. Kanada är inget undantag.

Där är förekomsten av karies i den tidiga barndomen cirka 5 procent bland de infödda kanadensarna medan den för nya invandrare ligger på mellan 50 och 80 procent.

En av anledningarna är att invandrarbarnen inte går regelbundet på tandläkarkontroller.

Varför det?, undrade några kanadensiska forskare och frågade 314 nya invandrarfamiljer som bott i Kanada i mindre än tio år.

Majoriteten var från Indien, Nepal, Somalia, Etiopien eller Sudan. Snittåldern på barnen var drygt fem år och cirka 60 procent var födda utanför Kanada. Endast 43 procent av barnen hade besökt en tandläkare under det senaste året.

Tre av fyra föräldrar ansåg det vara viktigt att föräldrar kontrollerar om deras barn har karies, men bara en av fem menade att de kunde göra det. Drygt var fjärde förälder hade erfarenheten att tandläkarbesök var smärtsamma och var femte menade att tandläkare ibland genomför onödiga behandlingar.

Föräldrar som visste att bruna fläckar på tänderna kunde vara karies var dubbelt så benägna att ta sitt barn till tandläkaren, de föräldrar som trodde att de själva kunde avgöra om det var karies var fyra gånger så benägna, medan de som hade erfarenheten att en tandläkarkontroll var smärtsam var 67 procent mindre benägna att ta sitt barn till tandläkaren.

Detta måste tas i beaktande vid utformningen av information till invandrare för att minska hindren för deras barn att komma till tandläkaren, menar forskarna.

Källa:

J Immigr Minor Health; Amin & ElSalhy

Läs mer: http://bit.ly/1sHzX3h

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Just nu uppdaterar vi systemet. Om problemen med inloggning kvarstår om ett dygn, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch