Juice ökar erosionsskadorna hos förskolebarn i Tyskland
Erosionen var inte bara vanligare, den var också allvarligare efter tio år. Foto: Colourbox

Juice ökar erosionsskadorna hos förskolebarn i Tyskland

Forskning 27 sep 2016
Dela artikeln
På tio år har andelen förskolebarn med erosionsskador på tänderna ökat från vart tredje barn till närmare vartannat. Orsak: Konsumtionen av fruktjuice och läsk.

Sedan 2004/05 har erosionsskadorna hos förskolebarn i Tyskland ökat signifikant. Det kan tyska forskare visa genom att jämföra resultaten av en ny studie genomförd 2014/15 på 775 förskolebarn, tre till sex år gamla, med en liknande studie på 432 förskolebarn genomförd 2004/05.

Barnen undersöktes på respektive förskola där erosionen bedömdes på samma sätt i båda studierna. Förekomsten av erosion hade ökat från vart tredje barn 2004/05 till närmare vartannat av barnen 2014/15. I båda studierna ökade erosionen med stigande ålder och var vanligast bland pojkarna.

Erosionen var inte bara vanligare – den var också allvarligare. Där fyra av tio barn med tanderosion 2004/05 hade minst en tand med påverkat dentin var samma siffra 2014/15 närmare sex av tio barn.

2004/05 gick det inte att fastställa några riskbeteenden som orsak till erosionen, men det var möjligt i den nya studien där intag mer frekvent än en gång per vecka av fruktjuice, saft eller läsk visade sig vara signifikanta riskbeteenden. Inget annat potentiellt riskbeteende som övrig mat eller dryck, kronisk sjukdom, läkemedelsintag eller oral hygien hade någon signifikant påverkan på tanderosionen.

Källa:

J Dent; Tschammler et al

Läs mer: http://bit.ly/2bhCNpq

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch