Karies ser ut att öka
En allt äldre befolkning med fler egna tänder gör att särskilt fokus måste riktas på de allra äldstas tandhälsa, menar forskarna. Foto: Colourbox

Karies ser ut att öka

Forskning 18 aug 2016
Dela artikeln
Den långvariga trenden med minskande kariesförekomst har planat ut och det finns till och med tecken på att den ökar, särskilt bland äldre, visar en serie tvärsnittsstudier från Dalarna.

Förekomsten av karies i västvärlden har stadigt minskat under de senaste decennierna. Det beror sannolikt bland annat på bättre generell levnadsstandard, hälsosammare mat, ökad användning av tandkräm med fluor och mer regelbundna tandläkarbesök.

I Dalarnas landsting har man vart femte år sedan 1983 genomfört en tvärsnittsstudie av befolkningen där mellan 1 000 och drygt 2 200 invånare dels har fått svara på en enkät om sin livssituation, dels har undersökts av sin ordinarie tandläkare.

Både enkäten och den dentala undersökningen har förändrats under årens lopp, varför det inte är möjligt att jämföra alla parametrar, men undersökningsserien ger ändå en god bild av utvecklingen.

Studien visar en stadig nedgång av den generella kariesförekomsten från 58 procent 1983, via 48 procent 1998, 40 procent 2003, 34 procent 2008 och 33 procent 2013. Andelen tandytor med kariesangrepp satt i relation till det totala antalet tandytor minskade också från 2,5 procent 1983 till 1,2 procent 2003 och 0,8 procent 2008. Men 2013 ökade andelen åter till 1,2 procent.

På samma sätt var andelen karierade tänder 4,3 procent 2003, 2,9 procent 2008 och 3,2 procent 2013.

Först 2008 inkluderades åldersgruppen över 85 år i studieserien, och mätningarna visar att andelen tandytor med karies fördubblades från 1,2 procent 2008 till 2,4 procent 2013.

Forskarna menar att den generella trenden med minskande karies kan vara bruten, och en allt äldre befolkning med allt fler egna tänder gör att särskilt fokus måste riktas på de allra äldstas tandhälsa.

Källa:

Acta Odontol Scand; Edman et al

Läs mer: http://bit.ly/264MAUq

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch