Klorhexidin halverar risken för alveolit

Dry socket 10 mar 2017
Dela artikeln
Behandling med klorhexidin efter extraktion av visdomständer halverar risken för alveolit, enligt en metaanalys. 

Alveolär osteit eller ”dry socket” är en av de vanligaste postoperativa komplikationerna efter extraktion av permanenta tänder, och allra vanligast är det efter extraktion av visdomständer.

Orsaken är oklar, men huvudteorin pekar ut bakterier i munhålan.

I den största metaanalysen hittills kan nu forskare från Holland och Spanien visa att behandling med klorhexidin i alla former efter extraktion minskar risken för inflammationen.

I snitt visade 18 randomiserade, placebokontrollerade studier av över 2800 extraherade visdomständer en halvering av risken för alveolit när klorhexidin användes.

Studierna omfattade både vätska och gel och i olika koncentrationer, men forskarna kan inte se några statistiska skillnader i effekt mellan dem.  Analysen visar även att endast åtta personer behöver behandlas för att undvika en inflammation, vilket anses mycket effektivt.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln
  1. Kommentar från Olivera Hochwälder 11 mars 2017:

    Sista meningen i artikeln verkar inte avslutad: analysen visar att endast åtta personer behöver behandlas för att undvika inflammation vilket anses vara mycket effektivt….????????? Vad ?

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch