Annons

Annons

Klorhexidin halverar risken för alveolit

Behandling med klorhexidin efter extraktion av visdomständer halverar risken för alveolit, enligt en metaanalys. 

Alveolär osteit eller ”dry socket” är en av de vanligaste postoperativa komplikationerna efter extraktion av permanenta tänder, och allra vanligast är det efter extraktion av visdomständer.
Orsaken är oklar, men huvudteorin pekar ut bakterier i munhålan.
I den största metaanalysen hittills kan nu forskare från Holland och Spanien visa att behandling med klorhexidin i alla former efter extraktion minskar risken för inflammationen.
I snitt visade 18 randomiserade, placebokontrollerade studier av över 2800 extraherade visdomständer en halvering av risken för alveolit när klorhexidin användes.
Studierna omfattade både vätska och gel och i olika koncentrationer, men forskarna kan inte se några statistiska skillnader i effekt mellan dem.  Analysen visar även att endast åtta personer behöver behandlas för att undvika en inflammation, vilket anses mycket effektivt.

Upptäck mer