Munskölj med missfärgningsskydd fungerade sämre

Alkoholfria munsköljmedel med klorhexidin riskerar att missfärga tänderna. Norska forskare ville testa skillnaderna mellan en kommersiell produkt som innehåller ett missfärgningsskydd, Curasept, och en kontrollprodukt, Corsodyl, utan missfärgningsskydd. De involverade 38 patienter som skulle genomgå två episoder av parodontal lambåkirurgi, då de inte skulle borsta tänderna på den opererade sidan under 14 dagar. Patienterna lottades...

Forskning

Kariesprevention hos mammor skyddar barnen

Att sätta in preventiva åtgärder som omfattar utbildning och behandling av mammor till spädbarn skyddar även barnen, visar ny studie.

Forskning

 

Antiseptiskt sköljmedel har kortvarig effekt på tandköttsfickor

Att använda ett antiseptiskt sköljmedel innehållande polyhexamethylen guanidin, PHMG, i samband med icke-kirurgisk parodontitbehandling kan ge en övergående förbättring av djupet på tandköttsfickorna.

Forskning

 

Klorhexidin halverar risken för alveolit

Behandling med klorhexidin efter extraktion av visdomständer halverar risken för alveolit, enligt en metaanalys. 

Forskning

 

Liten effekt av antibakteriell behandling vid periimplantit

Det är typen av implantat snarare än vilka antibakteriella medel som används som har störst betydelse för utfallet vid behandling av periimplantit.

Forskning

 

Ont om belägg för att klorhexidin skyddar mot karies

Forskare från The Cochrane Collaboration finner i en systematisk sammanställning alltför dålig forskning för att kunna uttala sig om klorhexidins skyddande effekt mot karies.

Forskning

Upptäck mer

  • Covid-19
  • Nordiskt tema
  • Riksstämman
  • Senaste nytt
  • Tandvårdsutredningen

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons