Annons

Annons

Forskning 2022-12-05

Kortare överlevnad för tänder som rotfyllts vid icke-akademiska kliniker

Foto: Colourbox

Rotkanalbehandlingar gjorda vid icke-akademiska kliniker tenderar att ha kortare livslängd än endodontibehandlingar gjorda vid akademiska forskningskliniker. Det framgår i en undersökning av över 46 000 patienter i USA.

De flesta undersökningar som gjorts av resultatet av endodontiska behandlingar har skett på försäkrade patienter vid stora akademiska kliniker, och visar på mycket goda resultat av behandlingarna.

En grupp amerikanska forskare har nu utnyttjat material från ett nätverk av icke-akademiska kliniker i USA för att undersöka om resultatet är lika gott vid dessa.

Tack vare det amerikanska ”National Dental Practice-Based Research Network” kunde forskarna få tillgång till data från 99 sådana kliniker för över 46 000 patienter som fått sammanlagt 71 000 rotfyllningar under den tid som undersökningen omfattade.

Det visade sig att den genomsnittliga överlevnadstiden för behandlingen var 11,1 år, vilket var påtagligt mindre än de överlevnadstider som rapporterats från uppföljningar vid akademiska kliniker. Ett antal studier från akademiska kliniker har visat en överlevnad efter 8 till 10 år på mellan 86 och 93 procent.

 

Kvinnors rotfyllningar hade längre överlevnadstid än mäns.

Vidare kunde forskarna konstatera att ålder inte påverkade överlevnadstiden på något signifikant sätt. Om man kontrollerade för andra faktorer påverkade däremot kön, så att kvinnors rotfyllningar hade längre överlevnadstid än mäns.

Dessutom påverkades överlevnadstiden av vilken klinik som gjort ingreppet, om tanden fått en krona (vilket förbättrade överlevnaden med i genomsnitt drygt fem år), vilken tand det gällde (1,6 gånger större risk om en molar eller premolar behandlats än en framtand för att behandlingen skulle sluta fungera vid varje givet tillfälle) och om patienten inte haft en tandvårdsförsäkring (vilket ökade risken med 20 procent för att behandlingen skulle sluta fungera).

Upptäck mer