Kvinnor kan ha genetiskt starkare tänder än män
I studien tog en frisk premolar, som extraherats i samband med ortodontisk behandling, från vardera 90 patienter av båda könen, samt salivprov. Foto: Colourbox

Kvinnor kan ha genetiskt starkare tänder än män

Forskning 10 nov 2016
Dela artikeln
Tanderosion drabbar inte kvinnor lika ofta eller allvarligt som det drabbar män. Nu kan norska forskare ha hittat orsaken: genetiskt starkare tänder.

Prevalensstudier har ganska nyligen kunnat visa att män signifikant oftare än kvinnor är drabbade av tanderosion och att de dessutom drabbas värre. Några hypoteser som presenterats för detta är att män i högre utsträckning utsätter sina tänder för syraangrepp och/eller har kraftigare käkmuskler och därmed utsätter tänderna för större påfrestningar.

Men nu presenterar norska forskare en annan hypotes som går ut på att skillnaden i erosion kan ha genetiska orsaker.

En frisk premolar, som extraherats i samband med ortodontisk behandling, togs från vardera 90 patienter av båda könen (58 procent kvinnor) samtidigt som salivprov togs från samtliga individer. Tänderna mättes i en interferometer både före och efter att de sänktes ned i 0,01 M saltsyra under sex minuter, vilket gav forskarna en slags differensbild. De gentestade också salivproverna.

När forskarna jämförde den fjärdedel tänder som drabbats värst av erosion med den fjärdedel som drabbats minst såg de att det i princip var jämnt mellan könen bland de som drabbats värst, men att det var en stor övervikt av kvinnor som hade tänder som hade klarat syrabadet bäst.

När resultatet jämfördes med gentesterna kunde de se en signifikant koppling till genetiska variationer i 4 av de 15 undersökta punkterna i totalt 7 emaljrelaterade gener.

Forskarnas slutsats är att det finns en koppling mellan variationen i emaljbildande gener och individers känslighet, och att kvinnor genetiskt är bättre skyddade mot tanderosion.

Källa:

Eur J Oral Sci; Uhlen et al

Läs mer: http://bit.ly/2dqrglV

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch