Annons

Annons

Låg inkomst styr sambandet mellan sockerintag och barnkaries

En studie av en grupp brasilianska barn visar att det bara är i familjer med låga inkomster som man ser ett samband mellan sockerkonsumtion och barnkaries.

Hos barn i familjer med låga inkomster fanns ett tydligt statistiskt säker­ställt sam­band mellan socker­konsumtion och karies­risk, visar studie. Foto: Colourbox

Det är väl känt att risken för karies hos barn både påverkas av deras sockerkonsumtion och familjens inkomster. Brasilianska forskare har nu gjort en närmare undersökning av sambandet mellan kariesrisk, konsumtion av sötsaker och familjens socioekonomiska status när det gäller barn mellan ett och tre år.

I den brasilianska staden Diamantina valde forskarna slumpmässigt ut vart tionde barn (310 stycken) i åldersspannet och lät dem genomgå en tandundersökning samtidigt som modern frågades ut om sin utbildning, familjens inkomst och barnets matvanor och tandborstning.

Sammantaget kom 61 procent av barnen från familjer med låga inkomster (mindre än två gånger minimilönen), över 80 procent av mödrarna hade minst nio års utbildning och 42 procent av barnen hade karies. 16 procent av barnen åt godis eller sötad läsk mer än två gånger om dagen.

Hos barn i familjer med låga inkomster fanns ett tydligt statistiskt säkerställt samband mellan sockerkonsumtion och kariesrisk: För dem som åt godis eller sötad läsk max två gånger om dagen var risken för karies 48 procent, för dem som gjorde det mer än två gånger om dagen 88 procent. I familjer med högre inkomster (mer än två gånger minimilönen) var däremot risken densamma (runt 30 procent) oavsett sockerkonsumtion.

Liknande mönster fanns för tandborstning: I familjer med låga inkomster var risken 1,5 gånger så stor för karies om man borstade tänderna mindre än två gånger om dagen (59 mot 41 procent) medan den var i stort sett densamma (26 och 31 procent) i mer välbärgade familjer.

Upptäck mer