Fortsatt minskning av karies hos barn och unga

Trenden med minskad kariesförekomst hos barn och unga mellan 3 och 23 år håller i sig. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Nyheter

Långvarig amning förknippas med tidig karies

Långvarig amning är förknippad med fördubblad risk för tidig karies hos förskolebarn, och denna effekt är oberoende av intaget av ultraprocessad mat.

Forskning

Vikingar ger kariologer viktig karieskunskap

Patienten säger inte ett ord, men tänderna berättar desto mer. Med sond och spegel har tandläkaren och forskaren Carolina Bertilsson undersökt kvarlevorna av mer än 170 individer från vikingatiden.

Forskning

Här borstar barnen tänderna tillsammans

Det har blivit vanligare med kariesskador hos små barn. Som en motåtgärd har allt fler regioner börjat införa olika projekt för att få barnen att borsta tänderna på förskolan. En av de regioner som satsat hårdast är ­Region Kalmar, där folktandvården nu kan se att kariesförekomsten hos sexåringar minskar. 

Metod, klinik & praktik

Låg inkomst styr sambandet mellan sockerintag och barnkaries

En studie av en grupp brasilianska barn visar att det bara är i familjer med låga inkomster som man ser ett samband mellan sockerkonsumtion och barnkaries.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons