Kvicksilver, kontrovers och kunskap

Kontroversen om hur kvicksilvret i amalgam påverkade människors hälsa i Sverige på 1970- och 80-talen bidrog till att förändra föreställningar om sjukdom, hälsa och vad det innebär att vara patient, enligt en ny avhandling.

Nyheter

3,8 miljoner till studie om aerosoler

Ett forskningsprojekt som ska studera aerosolers spridning och innehåll samt luftkvaliteten på tandvårdskliniker har fått 3,8 miljoner kronor i forskningspengar från AFA försäkring.

Nyheter

Nya regler för medicinska kontroller på jobbet

Sedan den 1 november finns nya regler kring medicinska kontroller i arbetslivet. För tandvården gäller det fortfarande att ha koll på reglerna för vibrationer och metakrylater.

Nyheter

Skattepengar till Tandvårdsskadeförbundet

Miljoner i skattepengar går till Tandvårdsskadeförbundet i form av statliga bidrag. I år har man satsat över en halv miljon på en konferens om metallavgiftning.

Nyheter

Positivt resultat efter saneringskravet

2017 rapporterade Tandläkartidningen om att flera tandvårdskliniker i Växjö kommun var tvungna att sanera sina avloppsrör från kvicksilver, trots att de största utsläppen hade begåtts av tidigare verksamhets­utövare. Under saneringen av de fem första klinikerna omhändertogs 2,5 kg kvicksilver.

Hållbar tandvård

Håll koll på toxikologin

Patientens oro och personalens hälsa, och så givetvis din egen hälsa. Det är tre skäl att ha koll på de ämnen du hanterar på kliniken.

Metod, klinik & praktik

Inget samband mellan amalgam och adhd

Forskare har inte kunnat hitta några samband mellan mammornas amalgamfyllningar och förekomst av adhd-symtom hos barnen.

Forskning

Håll koll på kvicksilvret

I rören från din klinik har du sannolikt minst ett tiotal gram kvicksilver. Detta mycket giftiga ämne riskerar att läcka ut i miljön om det inte tas om hand på rätt sätt.

Hållbar tandvård

Lägre halter kvicksilver hos barn efter amalgamstoppet

Halten kvicksilver i blodet hos svenska lågstadiebarn har minskat sedan amalgamstoppet, visar ny svensk forskning.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons