Annons

Annons

Läkemedlen som lindrar bäst efter extraktion

En amerikansk systematisk översikt och metastudie visar vilka behandlingar som fungerar bäst mot akut smärta efter en tandextraktion, och efterlyser studier kring ytterligare några behandlingar.

Olika behandlingar har jämförts. Foto: Colourbox

Det har visat sig att många amerikanska tandvårdspatienter med akut smärta ges mycket morfin, något som särskilt uppmärksammats i anslutning till den pågående nordamerikanska opioidkrisen.

Det saknades dock länge evidensbaserade riktlinjer för behandling av akut dental smärta, men i fjol antog American Dental Association (ADA) nya riktlinjer. Bakom dessa finns en systematisk litteratur­över­sikt och metaanalys som jämför olika smärtstillande medel mot smärtan efter extraktion av en tand. Denna har utförts av forskare från USA och Kanada och är nu publicerad.

Översikten analyserar och slår ihop resultat från över 50 randomiserade kontrollerade studier med tillsammans över 9 000 deltagare. Den konstaterar att fyra behandlingar ger tydligt bättre resultat än både placebo och övriga behandlingar: ibuprofen (200–400 mg) plus paracetamol (500–1 000 mg), paracetamol (650 mg) plus oxikodon (10 mg), ibuprofen (400 mg, snabbverkande eller som fri syra) samt naproxen (400–440 mg).

De övriga behandlingarna som undersökts gav resultat som antingen inte statistiskt skiljde sig från placebo, eller var bättre än placebo men inte bättre än något annat behandlingsalternativ. Dessa var: oxikodon (5 mg), kodein (60 mg), tramadol (37,5 mg) plus paracetamol (325 mg), paracetamol (500–1 000 mg) samt paracetamol (600–650 mg) plus kodein (60 mg).

Författarna konstaterade att säkerheten bakom dessa slutsatser varierade mellan hög och moderat. Med lägre säkerhet kunde man från studierna dessutom konstatera att de flesta bieffekterna av de flesta behandlingarna inte var värre än av placebo.

Forskarna efterlyser samtidigt fler randomiserade kontrollerade studier för att utvärdera effekten av ibuprofen (200 mg) plus hydrokodon (5 mg), hydrokodon (5 mg) plus paracetamol (300–325 mg) och tramadol (37,5 mg) plus paracetamol (325 mg).

Upptäck mer