Beredskapen ses över

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera och sammanställa de mest kritiska läkemedlen och medicintekniska produkterna inför kriser, höjd beredskap och krig.

Nyheter

Olämpligt skriva ut Treo comp till sig själv

En tandläkare som har förskrivit narkotikaklassat läkemedel till sig själv får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Apoteket slog larm om tandläkare

Apoteket slog larm när en tand­läkare i Stockholm verkade skriva ut för mycket narkotika. Han får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för bristande hantering av narkotiskt läkemedel.

Etik

Många läkemedel kan orsaka biverkningar i tungan

Runt 120 läkemedelssubstanser kan orsaka biverkningar i tungan. Läkemedlen finns inom nästan alla ATC-koder och de vanligaste biverkningarna är missfärgning och svullnad av tungan, visar en ny kartläggning.

Forskning

Den andra epidemin

I skuggan av covid-19 kämpar USA mot en annan epidemi, opioid-­epidemin, som dödar tusentals människor varje år. Samtidigt som nya studier från USA påvisar tandläkarnas betydelse för att minska opioidberoendet har Läkemedelsverket i Sverige publicerat en ny del­rapport om svenska förskrivningar av opioider mellan 2006 och 2018.

Nyheter

Läkemedelsorsakad käkbensnekros kan behandlas

Nu finns en möjlig behandling mot läkemedelsorsakad käkbensnekros. Det visar amerikanska forskare i en översiktsstudie.

Forskning

Vart femte läkemedel kan ge smakförändringar

Ett av fem läkemedel kan ha smakförändring som biverkan, visar en nederländsk genomgång.

Forskning

Kraftig ökning av läkemedel till barn

Socialstyrelsen konstaterar att reformen om kostnadsfria läkemedel till barn har fått ett brett genomslag. Andelen barn som hämtar ut läkemedel har ökat och antalet uttag av läkemedel har ökat med 22 procent justerat för befolkningstillväxten.

Nyheter

Kvinnor oftare muntorra

Kvinnor har oavsett ålder genomgående större problem med muntorrhet jämfört med män visar ny studie.

Forskning

Förlorade legitimation efter utskrivning av narkotika

Tandläkare som skriver ut narkotika till sig själva kan bli av med legitimationen. Det visar två beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Etik

Nytt ytskikt på implantat kan frisätta läkemedel

Med hjälp av guldstavar i nanostorlek och ljus som går igenom vävnad har svenska forskare utvecklat en ytbeläggning till implantat där läkemedel kan frisättas på beställning.

Forskning

Parodontit kan ge käkbensdöd

Parodontit kan orsaka käk­bens­nekros hos patienter som medicineras med bisfosfonater. Det visar käkkirurgen Fredrik Hallmers forskning. Därför rekommenderar han tand­läkare att behandla patienter för parodontal sjukdom när medicineringen startar.

Nyheter

Brist eller balans? Många perspektiv på tandläkarbristen

Det råder tandläkarbrist i Sverige och många behandlings­rum står tomma. Men hur stor bristen är, och kommer att bli de närmaste åren, går inte att säga innan man har ringat in vilka behov tand­vården ska tillgodose.

Nyheter

Tolka tecknen i tid

Erosionsskadade bett är en allt vanligare utmaning i tandvården. Läskdrickande är en stor bov i dramat men även hälsosamma kost- och dryckesvanor kan öka risken för omfattande erosionsskador.

Metod, klinik & praktik

Håll koll på toxikologin

Patientens oro och personalens hälsa, och så givetvis din egen hälsa. Det är tre skäl att ha koll på de ämnen du hanterar på kliniken.

Metod, klinik & praktik

Stora skillnader i TMD-behandling i olika länder

Bettskena eller honung och högläsning ur Koranen – så olika kan kvinnor med temporomandibulär dysfunktion, TMD, behandlas, visar ny studie.

Forskning

Förslag på skärpta regler för läkemedelshantering

Fler granskningar, ökad kontroll och tydligare regler. Det är några delar i det förslag på nya föreskrifter för läkemedelshantering som Socialstyrelsen har tagit fram.

Nyheter

Vanliga läkemedel som påverkar munnen

Flera vanliga läkemedel kan påverka munhälsan och tandvårdsbehandlingen. Blodförtunnande medel, antibiotika, antiresorptiva läkemedel och blodtrycksmedel är några av dem.

Okategoriserade

Viktigt hålla koll på patienternas mediciner

Andelen äldre patienter ökar och därmed också antalet patienter med en lång medicinlista. Detta ställer höga krav på tandvården. Övertandläkare Wivi-Anne Sjöberg reder ut de vanligaste riskerna.

Okategoriserade

Tandvärk ofta bakom överdos av paracetamol

Fyra av tio som tas in akut på grund av ofrivillig överdos av paracetamol har tagit värkmedicinen mot tandvärk efter extraktion.

Forskning

Stopp för värktabletter i butiker

Läkemedelsverket har nu beslutat att tabletter med paracetamol enbart får säljas på apotek.

Nyheter

Paracetamol kan åter bli apoteksvara

Läkemedelsverket föreslår att receptfria tabletter med paracetamol enbart ska få säljas på apotek.

Nyheter

Uppdrag: att minnas de glömda äldre

– De som verkligen har behov av tandvård glöms ofta bort, säger Terje Persson, tandläkaren som ska utveckla gerodontologin i Uppsala län.

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons