Annons

Annons

Långvarig amning förknippas med tidig karies

Långvarig amning är förknippad med fördubblad risk för tidig karies hos förskolebarn, och denna effekt är oberoende av intaget av ultraprocessad mat.

Forskarna bakom studien rekommenderar tandläkare att uppmana mammor att amma sina barn och, vid individuell rådgivning, beakta möjliga risker med amning längre än 24 månader.

Foto: Colourbox

Amning har många positiva hälsoeffekter, men en rad studier har antytt att långvarig amning (efter två år) kan öka risken för tidig karies hos förskolebarn. Eftersom mänsklig mjölk inte visat sig vara kariesdrivande in vitro har orsaken misstänkts vara andra faktorer i dieten, som samvarierar med långvarig amning. Särskilt misstänkt har då ultraprocessad mat varit.

En brasiliansk forskargrupp har nu undersökt effekten på tidig karies hos förskolebarn (vid fyra års ålder) av både långvarig amning och hög konsumtion av ultraprocessad mat, och om de två effekterna interagerar med varandra. De har då studerat en kohort om över 3 600 barn i staden Pelotas i södra Brasilien, som följts sedan födelsen.

Hos dessa barn var sen amning associerad med fördubblad risk för tidig karies. Hög konsumtion av ultraprocessad mat var signifikant associerad, med ungefär 20 procents ökad risk.

Forskarna såg ingen interaktion mellan de två faktorerna, utan deras effekter var oberoende av varandra. Detta utesluter dock inte att den ökade risken för karies hos förskolebarn kan bero på någon annan faktor som samvarierar med långvarig amning. När forskarna bakom studien väger dessa resultat mot de kända positiva effekterna av amning rekommenderar de tandläkare att fortsätta uppmana mammor att amma sina barn, avråda från ultraprocessad mat och vid individuell rådgivning beakta möjliga risker med amning längre än 24 månader.

Upptäck mer