Annons

Annons

Läskskatt minskar karies främst hos yngre män

En sockerskatt på läsk skulle minska kariesförekomsten mest hos yngre män med låg inkomst, visar ny tysk studie.

En sockerskatt på läsk skulle verka utjämnande på förekomsten av karies i samhället.
Det menar forskare från Tyskland och Nya Zeeland som har konstruerat en modell utifrån empiriska data och simulerat utvecklingen över en tioårsperiod i Tyskland.
I modellen lades en skatt på 20 procent på läsk, fruktdrycker och sportdrycker, men inte på fruktjuicer, mjölk, te, kaffe eller drycker sötade med konstgjorda sötningsmedel.
Det visade sig att män i alla samhällsklasser minskade sin konsumtion av läsk, medan förändringen inte var lika stor för kvinnor, först och främst därför att män drack mer läsk. Forskarna fann också en tydlig socioekonomisk gradient där läskkonsumtionen minskade mest bland låginkomsttagare.
På samma sätt minskade kariesförekomsten mest bland yngre män med låg inkomst.
En läskskatt skulle därför bidra till att minska ojämlikheten i kariesförekomsten i samhället, menar forskarna.

Upptäck mer