Mammans tuggummi skyddar mot karies
Barn vars mammor tuggade xylitoltuggummin hade lägre halter av kariesbakterien i munnen. Foto: Colourbox

Mammans tuggummi skyddar mot karies

Forskning 9 apr 2015
Dela artikeln
Om nyblivna mammor dagligen tuggar tuggummi innehållande xylitol halveras risken för bakterieöverföring till barnet.

Förekomsten av bakterien streptococcus mutans i saliv och plack är en indikator för kariesrisk. Ju tidigare barn blir kolonialiserade med bakterien, desto mer problem med karies får de.

Den främsta källan till bakterien för barnen är deras egen mamma som överför den via saliv.

Nu har forskare från Taiwan gjort en meta-analys av elva randomiserade, kliniska studier och kan visa en halverad risk för överföring av streptococcus mutans till barn vid regelbunden användning av xylitoltuggummi.

Studierna omfattar totalt över 600 mammor och barn-par som på olika sätt lottades till xylitoltuggummi eller kontroll där vissa studier även hade behandling med klorhexidin och fluor. Uppföljningstiden varierade stort mellan sex och 120 månader.

Förekomst av streptococcus mutans mättes i saliv och plack på barnen vid 6, 9, 12, 18 och 24 månader. Genomgående hade barnen vars mammor tuggade xylitoltuggummi signifikant lägre halter av bakterien där den relativa risken varierade över tiden med mellan 44 och 61 procent jämfört med de övriga barnen oavsett behandling.

Förekomsten av karies undersöktes endast i tre av de elva studierna och i dessa användes metoder som inte var standardiserade, varför det, enligt forskarna, är svårt att jämföra resultaten. Den ena studien kan visa en tendens till lägre kariesförekomst vid 18 månader hos de barn vars mamma tuggade xylitoltuggummi.

I den andra studien var kariesförekomsten reducerad med över 70 procent vid fem års ålder i xylitolgruppen och den tredje studien kunde visa en signifikant lägre förekomst av karies i xylitolgruppen jämfört med fluorgruppen, men inte med klorhexidingruppen vid fyra års ålder.

Läs mer:

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch