Annons

Annons

Mammans tuggummi skyddar mot karies

Om nyblivna mammor dagligen tuggar tuggummi innehållande xylitol halveras risken för bakterieöverföring till barnet.

Förekomsten av bakterien streptococcus mutans i saliv och plack är en indikator för kariesrisk. Ju tidigare barn blir kolonialiserade med bakterien, desto mer problem med karies får de.
Den främsta källan till bakterien för barnen är deras egen mamma som överför den via saliv.
Nu har forskare från Taiwan gjort en meta-analys av elva randomiserade, kliniska studier och kan visa en halverad risk för överföring av streptococcus mutans till barn vid regelbunden användning av xylitoltuggummi.
Studierna omfattar totalt över 600 mammor och barn-par som på olika sätt lottades till xylitoltuggummi eller kontroll där vissa studier även hade behandling med klorhexidin och fluor. Uppföljningstiden varierade stort mellan sex och 120 månader.
Förekomst av streptococcus mutans mättes i saliv och plack på barnen vid 6, 9, 12, 18 och 24 månader. Genomgående hade barnen vars mammor tuggade xylitoltuggummi signifikant lägre halter av bakterien där den relativa risken varierade över tiden med mellan 44 och 61 procent jämfört med de övriga barnen oavsett behandling.
Förekomsten av karies undersöktes endast i tre av de elva studierna och i dessa användes metoder som inte var standardiserade, varför det, enligt forskarna, är svårt att jämföra resultaten. Den ena studien kan visa en tendens till lägre kariesförekomst vid 18 månader hos de barn vars mamma tuggade xylitoltuggummi.
I den andra studien var kariesförekomsten reducerad med över 70 procent vid fem års ålder i xylitolgruppen och den tredje studien kunde visa en signifikant lägre förekomst av karies i xylitolgruppen jämfört med fluorgruppen, men inte med klorhexidingruppen vid fyra års ålder.

Upptäck mer