Mekanismen bakom dentinkaries klarnar
MMP-8 finns inlagrat i tänderna och frisätts när kariesangreppet börjar. Foto: Colourbox

Mekanismen bakom dentinkaries klarnar

Forskning 16 feb 2015
Dela artikeln
Svenska forskare kan i en ny studie visa ett klart samband mellan kariesangrepp och ett kroppseget enzym som bryter ner kollagen. Fyndet skulle kunna leda till en framtida behandling.

Du behöver logga in för att ta del av innehållet.

Du loggar in med ditt sexsiffriga prenumerantnummer. Detta finns i vårt nyhetsbrev, på tidningens adressetikett eller på din faktura från Tandläkartidningen.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch