Annons

Annons

Närgången granskning av nya implantatmaterial

De senaste decennierna har vi översköljts av nya material och framställningstekniker för implantat. Forskaren Victoria Franke Stenport undersöker hur de fungerar i munnen.

– Att förlora tänder är ett stort trauma för många människor. De benförankrade titanimplantaten är en fantastisk upptäckt. I och med att användningen av implantat är så utbredd i dag är det viktigt att forska på komplikationer och förbättringsmöjligheter, säger Victoria Franke Stenport.
– Om vi förstår bättre vad som orsakar ett visst problem kanske vi tidigare kan gå in och justera till exempel yta, belastning och rengöring.
Trots sina relativt unga år har hon en diger publikationslista bakom sig. Sedan hon började sin forskarbana 1996 har hon utöver en avhandling om integration av titanimplantat i tandbenet publicerat över 30 vetenskapliga artiklar. Ämnena skiftar, men gemensamt är att de handlar om implantat, olika implantatmaterial och hur
dessa fungerar i munnen.

Victoria Franke Stenport Ålder: 45. Titel: Docent, universitetslektor på avdelningen för oral protetik och odontologisk materialvetenskap vid odontologiska institutionen på Sahlgrenska Akademien i Göteborg och övertandläkare på Brånemarkkliniken, Folktandvården Västra Götaland. På fritiden: ”Umgås med familj och vänner. Åker gärna skidor och uppskattar bad och båtliv, jag bor ju på västkusten.” Foto: Adam Ihse

Victoria Franke Stenport
Ålder: 45 år.
Titel: Docent, universitetslektor på avdelningen för oral protetik och odontologisk materialvetenskap vid odontologiska institutionen på Sahlgrenska Akademien i Göteborg och övertandläkare på Brånemarkkliniken, Folktandvården Västra Götaland.
På fritiden: ”Umgås med familj och vänner. Åker gärna skidor och uppskattar bad och båtliv, jag bor ju på västkusten.”
Foto: Adam Ihse


I dag är hon specialist i oral protetik, arbetar 40 procent som kliniker på Brånemarkkliniken och 60 procent som universitetslektor på Sahlgrenska Akademien. Hon handleder också doktorander och har nyligen varit med och startat en rad spännande forskningsprojekt.

Passformen för broskelett

En av hennes doktorander tittar på passformen för broskelett i koboltkrom, CoCr, framställda med CAD/CAM-teknik. En annan undersöker ett material som heter PEEK och som bland annat används vid ryggradsoperationer. Om man belägger det med en nanotunn hydroxylapatit-yta så fungerar det även för dentala applikationer och stimulerar benbildning.
– Det har vi kunnat visa i djurstudier, säger hon.
Hon bedriver också kliniknära forskning i samarbete med Brånemarkkliniken, där doktoranden Jan Kowar bland annat undersöker äldre patienter som får implantat. En av hans artiklar är accepterad för publicering under 2015 och visar att de som fått implantat i snitt lever något längre än andra i samma åldersgrupp.
– Förmodligen beror det på att det är en friskare grupp som söker sig till oss. Men det kan också ha med munhälsan att göra. Flera studier har kopplat antal tänder till livslängd. Förmodligen handlar det dock även om andra livsstilsfaktorer, det är svårt att frikoppla en enskild faktor, säger Victoria Franke Stenport.

Kan hjälpa vid terapiplanering

En av de studier vars resultat hon ser extra mycket fram emot genomförs av doktoranden Malin Olsson och handlar om implantatförluster. Bland annat undersöks kopplingar mellan implantatförluster och andra faktorer som olika sjukdomstillstånd, benkvalitet och medicinering. Till studien används ett stort patientmaterial från Brånemarkkliniken.
– Om vi hittar några kopplingar skulle det kunna vara till hjälp vid terapiplaneringen när man ska välja behandling åt en patient, säger Victoria Franke Stenport.
– Huruvida vi kommer att bli så väldigt mycket klokare är svårt att säga. Det blir inte alltid som man tror som forskare, men ofta får man några nya ledtrådar eller pusselbitar, fortsätter hon.

Lärare inspirerade

Victoria Franke Stenports intresse för forskning började redan under tandläkarutbildningen som hon påbörjade som 22-åring 1992. En av hennes lärare, Ann Wennerberg, forskade vid en avdelning som höll på med implantat och biomaterial, och Victoria Franke Stenport blev intresserad.
– Det som lockade mig var att ämnet är en kombination av något som är kliniskt relevant och som samtidigt har inslag av grundläggande biologi.
I samband med att hon tog examen skrev hon en doktorandansökan. Och på den vägen är det. 2002 disputerade hon på en avhandling med titeln ”On growth factors and
titanium implant integration in bone”.

Utmaning att utvärdera

Under sin tid som forskare har hon sett ett konstant flöde av nya material och framställningstekniker skölja in. Utmaningen i detta flöde är att hinna med att utvärdera materialen och teknikerna i vetenskapliga studier.
– Ofta handlar det om modifieringar av tidigare material vars effekter vi har lite kännedom om. Som ämnesföreträdare i oral protetik vill jag lyfta vikten av att utbilda tandläkare till god kännedom om material. Och vi kanske inte ska hoppa på alla nya material direkt, det kan vara bra att vara lite försiktig, säger hon.

Upptäck mer