Två professorer delar på Beyronpriset

Per Alstergren, professor i bettfysiologi, och Victoria Franke Stenport, professor i oral protetik, får Henry Beyrons pris 2021.

Bettfysiologi

”Kräv längre uppföljningstider”

Tandläkare bör ställa krav på att implantat utvärderas i minst fem år innan de används på bred front kliniskt. Det anser Victoria Franke Stenport, universitetslektor och specialist i oral protetik.

Nyheter

Närgången granskning av nya implantatmaterial

De senaste decennierna har vi översköljts av nya material och framställningstekniker för implantat. Forskaren Victoria Franke Stenport undersöker hur de fungerar i munnen.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons