Rödvin påverkar inte salivens sammansättning
22 frivilliga försökspersoner fick dricka 25 centiliter rödvin per dag i fyra veckor. Foto: Colourbox

Rödvin påverkar inte salivens sammansättning

Forskning 25 nov 2015
Dela artikeln
Ett till två glas vin per dag i fyra veckor påverkar inte salivens sammansättning och innebär därmed vare sig någon fördel eller nackdel.

Mat och dryck rika på polyfenoler har visat positiva hälsoeffekter hos människa. Samtidigt har en tidigare studie visat en lägre diversitet i bakteriesammansättningen i plack hos människor som hade druckit 40 centiliter rödvin per dag i minst två år jämfört med dem som druckit vatten, något som tillskrevs den antibakteriella och antiadhesiva effekten av polyfenolerna i rödvin.

Nu ville spanska forskare ta reda på hur ett regelbundet intag av rödvin påverkade salivens sammansättning.

De rekryterade 22 friska frivilliga icke-rökare och lät 14 av dem dricka 25 centiliter, motsvarande ett till två glas, rödvin per dag i fyra veckor. Övriga åtta försökspersoner fick i stället avhålla sig ifrån all alkohol under samma tid.

Alla försökspersoner instruerades att hålla en kost med lågt innehåll av polyfenoler, det vill säga minskat intag av kaffe, te, kakao, bär, röda frukter och så vidare.

Försökspersonernas salivsammansättning mättes på DNA-nivå med olika PCR-metoder (Polymerase Chain Reaction) före och efter försökets fyraveckorsperiod.

Forskarna kan konstatera att salivens sammansättning verkar vara mycket stabil över tid.

De fann att den interindividuella skillnaden mellan försökspersonerna var mycket större än skillnaderna före och efter försöket. I själva verket kunde inte en enda av försökspersonerna uppvisa en statistiskt signifikant skillnad i sammansättningen av saliven före och efter försöket oavsett vilken grupp personen befunnit sig i.

Den mikrobiella balansen och homeostasen bevaras i saliven trots fyra veckors intag av rödvin.

Källa:

Arch Oral Biol; Barroso et al

Läs mer: http://bit.ly/1X8ysoQ

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch