Epitelcellerna i saliv kan ha betydelse för den orala hälsan

Epitelceller är den dominerande celltypen i saliv. På senare tid har forskningsstudier kastat nytt ljus över cellerna och deras eventuella betydelse som medspelare både i försvaret mot skadliga bakterier samt i tillväxt och läkning av epitel i munhålan.

Vetenskap

Hajer Jasim skrev bästa avhandling

Saliven kan visa vilka mekanismer som ligger bakom långvarig käkmuskelsmärta. Det visar en doktorsavhandling som Svenska Tandläkare-Sällskapet utsett till bästa avhandling.

Riksstämman

Örebro satsar på renodlad kariesmottagning

”Vill du slippa laga hål i tänderna?” Så lyder frågan från folktandvårdens kariesmottagning i Örebro. Mottagningen är en satsning för att förbättra den långsiktiga behandlingen mot kariessjukdom hos patienter från 20 år.

Nyheter

Sockerfritt tuggande minskar S mutans

Sockerfritt tuggummi minskar Streptococcus mutans, enligt en metaanalys av 13 studier. Studierna var dock av medelmåttig kvalitet.

Forskning

Mikrofloran kan förutsäga tidig karies

Salivens mikroflora hos småbarn kartlades under två år. Tre bakterier var förknippade med att utveckla tidig karies hos barn. 

Forskning

Vattenkylning tycks inte sprida covid-19

Vattenkylning tycks inte sprida coronavirus från patientens saliv, visar studie. Risken är särskilt låg om vakuumsug används och munsköljning görs innan kylningen.

Covid-19

Så påverkas munhälsan av överviktskirurgi

Denna studie visar att patienter som genomgår överviktskirurgi har ett signifikant reducerat ostimulerat salivflöde sex veckor efter operation. De riskerar härmed att utveckla en försämrad munhälsa.

Vetenskap

Munhälsan viktig vid ätstörningsbehandling

År 2004 startade ett samarbete mellan Folktandvårdens specialist­tandvård i Örebro och regionens ätstörningsenhet. Nu har munhälsoundersökning och förebyggande insatser blivit en naturlig del av ätstörningsbehandlingen.

Nyheter

Tolka tecknen i tid

Erosionsskadade bett är en allt vanligare utmaning i tandvården. Läskdrickande är en stor bov i dramat men även hälsosamma kost- och dryckesvanor kan öka risken för omfattande erosionsskador.

Metod, klinik & praktik

Unik jättestudie ­avslöjar genetiska tandhälsofaktorer

I en studie på över 500 000 personer har forskare ­hittat närmare 100 ställen i människans arvsmassa som är kopplade till karies eller tandlossning. De gener som anses mest intressanta har betydelse för tandkvalitet och immunförsvar.

Kariologi

Genväg till kariesterapi

I sommar kommer en grupp forskare att presentera resultatet av den första stora kartläggningen av gener kopplade till karies. Det är början på en utveckling som kan ge en mer differentierad diagnostik av karies och personanpassad behandling av sjukdomen.

Diagnostik & radiologi

Undersöker munnens roll vid ärftliga sjukdomar

Ett enkelt salivprov för tidig upptäckt av några av våra vanligaste folksjukdomar. Det hoppas forskaren och tandläkaren Daniel Jönsson ska bli verklighet genom en av världens största familjestudier, Malmö Offspring Study (MOS).

Forskning

Ögondroppar med atropin kan hjälpa barn som dreglar

Ögondroppar innehållande atropin kan vara ett sätt att hjälpa förståndshandikappade barn som har problem med att de dreglar.

Forskning

Rödvin påverkar inte salivens sammansättning

Ett till två glas vin per dag i fyra veckor påverkar inte salivens sammansättning och innebär därmed vare sig någon fördel eller nackdel.

Forskning

Skyddsfaktor mot karies funnen i saliv

En genetisk variant av ett salivprotein har visat sig ge en 30-procentig skyddseffekt mot karies.

Forskning

Salivprov avslöjar muncancer

Salivprov avslöjade cancer hos samtliga patienter med muncancer i en studie som har publicerats i Science Translational Medicine.

Forskning

Extremsportare drabbas oftare av tanderosion

Träning och tävling i extremsport påverkar mängden saliv, vilket kan leda till tanderosion.

Forskning

Salivens konsistens påverkar andedräkten

För första gången kan forskare nu visa att dålig andedräkt har ett samband med salivens viskositet.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons