Annons

Annons

Rotfyllning framgångsrikt även för patienter med särskilda behov

Rotfyllning är en framgångsrik behandlingsmetod även för patienter med särskilda behov, visar en kanadensisk retrospektiv studie.

Totalt 61 patienter med sammanlagt 108 rotfyllningar deltog i den kanadensiska studien. Foto: Colorbox

Patienter med särskilda behov kommer av ekonomiska och sociala skäl mer sällan än andra till tandläkare. Ibland saknar de dessutom förmåga att förstå, ta ansvar för eller samarbeta kring munhygien och andra förebyggande åtgärder. De har därför mer problem med den orala hälsan än andra, vilket påverkar deras livskvalitet.

På många håll i tandvården finns därtill en oro för att det kan vara svårt att få dessa patienter att samarbeta kring komplicerade behandlingar,
och att rotfyllning därmed riskerar att misslyckas. Därför händer det ofta – i alla fall i Nordamerika – att deras tänder extraheras, där de hos andra patienter skulle ha behandlats med rotfyllning.

Kanadensiska forskare har nu gjort en retrospektiv studie för att undersöka hur framgångsrika behandlingar med rotfyllning varit hos dessa patienter. Studien har gjorts vid en tandvårdsklinik för patienter med särskilda behov vid ett sjukhus i Ontario. Totalt 61 patienter med sammanlagt 108 rotfyllningar deltog.

Av de 108 tänderna som inkluderades fanns, när undersökningen gjordes två till tio år efter ingreppet, 79 tänder kvar, medan 28 extraherats huvudsakligen på grund av frakturer. Den genomsnittliga överlevnadstiden för tänderna beräknades till i storleksordningen sju år. Rotfyllningens överlevnad var korrelerad till ålder och kön, där sämre prognos noterades för män över 45 års ålder.

För 79 av tänderna kunde resultatet av behandlingen analyseras närmare från röntgenbilder vid uppföljningsbesök. För 71 av tänderna hade infektionen läkt, det vill säga där fanns inte peri­apikal parodontit.

Forskarna drar slutsatsen att rotfyllning hos dessa patienter fungerat tillfredsställande och att det är fullt möjligt att utföra rotfyllning på patienter med särskilda behov i den vanliga tandvården (utanför sjukhuskliniker) så länge det medicinska tillståndet tillåter det och det inte behövs generell anestesi.

Upptäck mer