Annons

Annons

Tandvårdsrädsla hos barn kan bero på spruträdsla

Barn som lider av tandvårdsrädsla kan ha en spruträdsla i botten. Det menar norska forskare som undersökt frågan hos över 1 400 barn.

Var sjunde elev i mellanstadiet och högstadiet, det vill säga närmare 14 procent, anger att de är rädda för att få en spruta i munnen.
Det visar en norsk undersökning som erbjöd 1 460 skolbarn mellan 10 och 16 år gamla i Hordadal, Norge, att delta i en enkätstudie som genomfördes anonymt under en lektionstimme vid flera skolor. 1 441 barn, eller 98,7 procent, svarade på enkäten.
Sex av tio skolbarn rapporterade att de någon gång hade fått en injektion i munnen, hälften av dem under det senaste året.
De barn som angav att de hade erfarenhet av en injektion i munnen var generellt sett mindre rädda för det än de som saknade erfarenhet.
Cirka 8 procent av barnen angav att de både var väldigt rädda för att få sprutor i munnen och att de kände stor tandvårdsrädsla. Forskarna fann ett statistiskt signifikant samband mellan de två fobierna. De fann även att dessa två fobier i hög utsträckning hade betydelse för de barn som uppvisade ett undvikandebeteende när det gäller tandvård som kräver lokalbedövning.
I diskussionen presenterar forskarna en hypotes kring hur det kan hänga ihop: De menar att de barn som av rädsla väljer bort injektioner i munnen riskerar att uppleva mer smärtsamma tandvårdsbehandlingar och har därmed en större risk att utveckla tandvårdsrädsla och ett undvikandebeteende.
Forskarna anser därför att man måste börja med att utreda eventuell rädsla för att få sprutor i munnen hos barn som ska utredas och behandlas för tandvårdsrädsla.

Upptäck mer