Youtube dålig källa till endodontisk information
Sökorden endodonti, rotkanal och rotkanalsbehandling ger hundratusentals träffar på Youtube. Foto: Colourbox

Youtube dålig källa till endodontisk information

Forskning 28 dec 2015
Dela artikeln
Informationsfilmer på videotjänsten Youtube om rotkanalsbehandling är ofta ofullständiga och innehåller gammal information.

Tandläkare och andra professionella intressenter inom endodonti behöver antingen börja bidra med högkvalitativa videor på Youtube eller avråda patienter från att inhämta information där. Det menar irländska forskare som har gjort en kvalitativ bedömning av informationen på videotjänsten på internet.

Sökorden endodonti, rotkanal och rotkanalsbehandling ger hundratusentals träffar på Youtube. Studien begränsades dock till de första 20 acceptabla videorna per sökterm i Youtubes söklista över mest relevanta videor.

Två tandläkare tittade var för sig igenom filmerna och bedömde hur fullständiga de var inom de sex områdena etiologi, anatomi, symtom, procedur, postoperativ utveckling och prognos. Varje område rankades mellan 0 och 2 och värdena summerades så att ett maxvärde om 12 poäng kunde uppnås.

Deras genomgång visar att filmerna mycket ofta är inkompletta och saknar viktig information. Snittpoängen för filmer i de olika sökkategorierna var 1,85 för endodonti, 2,3 för rotkanal och 4,0 för rotkanalsbehandling.

Dessutom var filmerna ofta gamla och innehöll föråldrad information, snittåldern på filmerna var cirka två år, men det fanns filmer som var hela sju år gamla.

Källa:

Int Endod J; Nason et al

Läs mer: http://bit.ly/1Ypc0s7

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch